Phú Bình: Thêm 3 xã đăng ký đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao

Vi Vân 17:47, 16/02/2023

Năm 2023, huyện Phú Bình có thêm 3 xã đăng ký xây dựng và đạt chuẩn xã nông thôn mới (NTM) nâng cao là Thanh Ninh, Thượng Đình và Hà Châu. Đây là các xã đã đạt 19/19 tiêu chí NTM trong giai đoạn 2021-2025. 

Các tuyến đường trục chính ở xã Thượng Đình (Phú Bình) đều đã được cứng hóa, đáp ứng nhu cầu đi lại, giao thương hàng hóa của nhân dân. 
Các tuyến đường trục chính ở xã Thượng Đình (Phú Bình) đều đã được cứng hóa, đáp ứng nhu cầu đi lại, giao thương hàng hóa của nhân dân. 

Qua rà soát, cả 3 xã đều cơ bản đủ điều kiện để xây dựng và hoàn thành 19/19 tiêu chí xã NTM nâng cao. Thời gian tới, các địa phương tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, vận động nhân dân cùng chung sức, đồng lòng thực hiện các tiêu chí. Qua đó góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân. 

Được biết, năm 2022, huyện Phú Bình đã có 4 xã: Dương Thành, Xuân Phương, Tân Khánh và Úc Kỳ được UBND tỉnh công nhận đạt chuẩn NTM nâng cao (trước đó, Tân Đức là xã đầu tiên của huyện được công nhận đạt chuẩn NTM nâng cao năm 2021). 

Việc các xã được công nhận đạt chuẩn NTM nâng cao góp phần xây dựng huyện Phú Bình cơ bản đạt các tiêu chí của thị xã vào năm 2025 và trở thành thị xã trước năm 2030.