Đồng Hỷ: Phấn đấu trên 600ha chè được chứng nhận sản xuất an toàn

Minh Phương 15:29, 15/02/2023

Huyện Đồng Hỷ hiện có gần 3.900ha chè. Trong đó, diện tích chè kinh doanh là 3.676ha; sản lượng chè búp tươi đạt 44.803 tấn (năm 2022).

Bà con xóm Trung Thành, xã Hoà Bình, thu hái chè xuân.
Bà con xóm Trung Thành, xã Hòa Bình (Đồng Hỷ) thu hái chè xuân.

Thời gian qua, huyện tiếp tục duy trì diện tích chè sản xuất theo quy trình VietGAP tại các xã: Hòa Bình, Minh Lập, Văn Hán, Khe Mo, Văn Lăng và thị trấn Sông Cầu. Đồng thời, hướng dẫn người dân xây dựng vùng chè an toàn, sản xuất theo quy trình VietGAP.

Riêng trong năm 2022, toàn huyện có 140ha chè được cấp mới chứng nhận sản xuất theo quy trình VietGAP tại các xã: Hóa Trung, Hòa Bình, Văn Lăng, Tân Long, Văn Hán; cấp lại chứng nhận đối với 50ha chè sản xuất theo quy trình VietGAP tại các xã: Minh Lập, Khe Mo, Hóa Trung, Nam Hòa. Qua đó nâng tổng diện tích chè sản xuất theo quy trình VietGAP trên địa bàn huyện lên gần 569ha.

Hiện nay, các vùng chè được chứng nhận sản xuất theo quy trình VietGAP có giá bán chè búp khô ổn định từ 250.000 đến 300.000 đồng/kg, trong khi giá chè búp khô bình quân toàn huyện đạt từ 150.000 đến 170.000 đồng/kg.

Năm 2023, huyện phấn đấu trồng thay thế, trồng mới trên 100ha chè bằng các giống có năng suất, chất lượng tốt, thích ứng rộng, như: LDP1, Kim Tuyên, TRI777...; cấp chứng nhận VietGAP lần đầu cho 50ha chè, nâng tổng diện tích chè của toàn huyện sản xuất theo tiêu chuẩn VietGAP, hữu cơ lên trên 600ha…