Phú Bình: 100% số hộ áp dụng cơ giới hóa trong sản xuất nông nghiệp

Vi Vân 15:52, 08/02/2023

Nhằm nâng cao năng suất, giá trị cây trồng trên một đơn vị diện tích, đồng thời giảm thời gian, nhân công lao động, đến nay, 100% số hộ tham gia sản xuất nông nghiệp trên địa bàn huyện Phú Bình đã áp dụng cơ giới hóa trong sản xuất. Nhờ đó từng bước đưa ngành nông nghiệp của địa phương phát triển theo hướng hiện đại hóa.

Nông dân xã Đào Xá (Phú Bình) làm đất gieo cấy lúa xuân năm nay.
Nông dân xã Đào Xá (Phú Bình) làm đất gieo cấy lúa xuân năm nay.

Theo thống kê của cơ quan chuyên môn, hiện nay, trên địa bàn huyện có 591 máy cày, bừa; 54 máy gặt đập liên hợp; 82 máy vun luống; 8 máy cấy; 31 máy gieo hạt; gần 6.000 máy bơm nước; gần 300 máy sao, vò chè và hút chân không… phục vụ sản xuất nông nghiệp.

Với trên 12.000ha lúa, gần 2.000ha rau màu các loại mỗi năm, việc đưa các loại máy móc vào sản xuất nông nghiệp đã nâng tỷ lệ cơ giới hóa trong các khâu làm đất, tưới nước, thu hoạch lúa… trên địa bàn huyện lên 100%.