Sông Công nâng cao giá trị sản xuất nông nghiệp

Trịnh Phương 07:40, 08/02/2023

Những năm gần đây, diện tích đất nông nghiệp ở TP. Sông Công bị thu hồi để phục vụ phát triển đô thị, công nghiệp lên tới 50-100ha/năm. Từ thực tế này, lĩnh vực nông nghiệp luôn được thành phố quan tâm với những giải pháp cụ thể nhằm nâng cao năng suất cây trồng, vật nuôi, cải thiện thu nhập cho bà con nông dân.

Trên địa bàn TP. Sông công hiện có 6 mô hình trồng rau màu trong nhà màng, nhà lưới, góp phần nâng cao năng suất, chất lượng cây trồng.
Trên địa bàn TP. Sông Công hiện có 6 mô hình trồng rau màu trong nhà màng, nhà lưới.

Bà Nghiêm Thị Bình, Phó phòng Kinh tế TP. Sông Công, cho biết: Năm 2022, giá trị sản xuất nông, lâm nghiệp và thủy sản của thành phố đạt trên 800 tỷ đồng, tăng 3,5% so với năm 2021; sản lượng lương thực có hạt ước đạt trên 21.500 tấn... Thành phố cũng đã xây dựng được 10 vùng sản xuất lúa chất lượng cao tập trung, với diện tích gần 140ha; thành lập mới 1 hợp tác xã và 17 tổ hợp tác sản xuất nông nghiệp…

Để có được kết quả này, hằng năm, TP. Sông Công tập trung hướng dẫn người dân gieo trồng hết diện tích theo kế hoạch và đúng thời vụ; tuyên truyền, vận động nhân dân tiếp tục trồng mới và trồng thay thế diện tích chè, cây ăn quả, lúa cũ bằng các giống cho năng suất, chất lượng cao; tích cực gieo trồng cây vụ đông...

Do diện tích đất sản xuất ngày càng bị thu hẹp, để đảm bảo an ninh lương thực, TP. Sông Công đặc biệt chú trọng nâng cao năng suất lúa. Cùng với chuyển dịch cơ cấu mùa vụ, thành phố vận động nhân dân gieo cấy các giống lúa lai, lúa thuần chất lượng cao; giảm mạnh diện tích trà xuân sớm để chuyển sang trà xuân muộn, tăng diện tích lúa mùa sớm và mùa trung nhằm đảm bảo khung thời vụ tốt nhất... Qua đó, góp phần đưa năng suất và sản lượng lương thực tăng qua từng năm. Cụ thể, năm 2020, sản lượng thóc của thành phố đạt trên 18.500 tấn, năng suất đạt 51,8 tạ/ha; đến năm 2022, sản lượng thóc đạt 21.590 tấn, năng suất đạt 53,4 tạ/ha.

Công tác chuyển giao khoa học kỹ thuật cũng được đẩy mạnh và mang lại hiệu quả. Năm 2022, các cơ quan chuyên môn của TP. Sông Công đã phối hợp tổ chức trên 90 lớp tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật trong lĩnh vực trồng trọt, chăn nuôi, thu hút hơn 2.700 lượt người tham gia. Bên cạnh đó, địa phương triển khai hệ thống tưới tiết kiệm cho trên 8ha chè và 10ha cây ăn quả; hỗ trợ phân bón vi sinh cho 30ha cây ăn quả; hỗ trợ chi phí mua máy vò, sao chè; hỗ trợ kinh phí lắp đặt nhà lưới và trồng 3ha giống ba kích tím cho các hợp tác xã, tổ hợp tác….

Anh Đồng Văn Quang, ở xóm Lý Nhân, xã Bá Xuyên, chia sẻ: Năm 2020, được hỗ trợ một phần kinh phí mua cây giống, gia đình tôi đã cải tạo diện tích vườn đồi để trồng ba kích tím, với diện tích gần 1.000m2. Trong quá trình trồng, cán bộ khuyến nông xã cũng thường xuyên xuống cơ sở, hướng dẫn gia đình quy trình chăm sóc, phòng sâu bệnh nên cây trồng sinh trưởng, phát triển tốt, sản lượng dự ước đạt gần 2 tấn củ.  

Ngoài ra, hằng năm, trên cơ sở rà soát, thống kê diện tích đất nông nghiệp, nhu cầu gieo trồng tại các địa phương, TP. Sông Công đã kịp thời triển khai các cơ chế, chính sách hỗ trợ, nhằm khuyến khích nông dân phát triển kinh tế. Cụ thể, hỗ trợ 40% chi phí đầu tư phân bón, vật tư, chế phẩm sinh học, đầu tư công nghệ tưới tiết kiệm trong sản xuất cây ăn quả; hỗ trợ kinh phí mua giống chè để trồng mới, trồng thay thế; hỗ trợ giá giống đối với vùng sản xuất lúa tập trung, với mức 30 nghìn đồng/sào và hỗ trợ không quá 50% chi phí vật tư phân bón; hỗ trợ 100% chi phí tuyên truyền, đào tạo, hướng dẫn khoa học kỹ thuật…

Bên cạnh đó, các chương trình khuyến nông về cơ giới hoá, bảo quản và chế biến nông, lâm sản cũng được thành phố tích cực được triển khai. Đến nay, đối với sản xuất lúa, tỷ lệ cơ giới hóa trong làm đất, vận chuyển đạt trên 85%; khâu tưới tiêu trên 90%; khâu thu hoạch trên 90%. Qua đó, tạo điều kiện giải phóng sức lao động, giảm chi phí, giảm tổn thất trong và sau thu hoạch, rút ngắn thời gian gieo cấy và thu hoạch, nâng cao hiệu quả sản xuất.

Bằng những giải pháp cụ thể, hoạt động sản xuất nông, lâm nghiệp, thủy sản của TP. Sông Công thời gian qua đã đạt được những kết quả tích cực. Từ đó, góp phần đưa thu nhập bình quân của người dân trên địa bàn năm 2022 đạt 85 triệu đồng/người/năm; giá trị sản phẩm trên 1ha đất nông nghiệp đạt 120 triệu đồng (tăng 5 triệu đồng so với năm 2021)…

Từ những kết quả trên, TP. Sông Công phấn đấu năm 2023, giá trị sản xuất ngành nông, lâm nghiệp và thủy sản đạt 827 tỷ đồng; sản lượng thịt hơi các loại đạt trên 14.000 tấn; giá trị sản phẩm trên 1ha đất nông nghiệp đạt 124 triệu đồng…