Triển khai mô hình ứng dụng các giống lúa mới

Chung An 14:56, 08/02/2023

Vụ xuân năm nay, Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp TP. Thái Nguyên triển khai mô hình ứng dụng các giống lúa mới kết hợp công nghệ tiết kiệm phân bón với quy mô 43ha, có hơn 200 hộ nông dân tham gia ở 6 xã, phường: Quang Vinh, Sơn Cẩm, Tân Cương, Thịnh Đức, Đồng Liên và Phúc Hà.

Nông dân xã Phúc Hà (TP. Thái Nguyên) gieo cấy lúa theo mô hình.
Nông dân xã Phúc Hà (TP. Thái Nguyên) gieo cấy lúa theo mô hình.

Các giống lúa được đưa vào mô hình là những giống lúa thuần mới, có năng suất, chất lượng cao, như: Smart 56, TĐ25, N91, BG6, HD11, HDT10, HKT99, MHC2. Các hộ dân tham gia mô hình được hỗ trợ 40% giá phân bón loại viên nén chậm tan và các biện pháp kỹ thuật gieo cấy, chăm sóc để lúa sinh trưởng, phát triển tốt. 

Về sử dụng các loại phân bón: Một sào lúa, bà con nông dân sử dụng 3 tạ phân chuồng, 20kg lân Super bón lót trước khi cấy, sau cấy 3-5 ngày sử dụng 8-10kg phân bón loại viên nén chậm tan dúi sâu 5-6cm (dúi 1 lần duy nhất).

Dự kiến về hiệu quả kinh tế, các giống lúa mới trong mô hình có thể cho năng suất bình quân 60-65 tạ/ha, cao hơn khoảng 15-17 tạ/ha (tương đương cao hơn gần 33 triệu đồng/ha) so với giống đối chứng được chăm sóc theo phương pháp truyền thống. 

Hiện nay, các hộ tham gia mô hình đã mua giống, được cấp phân bón, hướng dẫn kỹ thuật và bắt đầu gieo cấy lúa. Đây là mô hình mới được triển khai với mục đích để người dân tiếp cận với tiến bộ khoa học kỹ thuật trong sản xuất nông nghiệp, nâng cao năng suất, chất lượng gạo, tiết kiệm giống, giảm công lao động, hạn chế sâu bệnh gây hại và tăng hiệu quả kinh tế trên một đơn vị diện tích…