Đại Từ: Diện tích rừng trồng mới giảm hơn 400ha

Thu Huyền 11:20, 16/02/2023

Năm 2023, huyện Đại Từ có kế hoạch trồng mới 520ha rừng (giảm 420ha so với diện tích rừng trồng mới năm 2022). Trong đó, trồng rừng phòng hộ là 20ha, trồng rừng sản xuất 300ha và 200ha trồng cây phân tán.

Cán bộ Hạt Kiểm lâm huyện Đại Từ kiểm tra chất lượng vườn ươm cây giống trên địa bàn.
Cán bộ Hạt Kiểm lâm huyện Đại Từ kiểm tra chất lượng cây giống trồng rừng tại một vườn ươm trên địa bàn.

Lý giải nguyên nhân diện tích rừng trồng mới năm nay giảm nhiều so với năm 2022, đại diện Hạt Kiểm lâm huyện Đại Từ cho biết: Do ảnh hưởng của dịch COVID-19 nên khoảng 2 năm trở lại đây, hoạt động sản xuất, chế biến lâm sản trên địa bàn có sự hạn chế, dẫn tới việc khai thác gỗ bị chững lại. Hiện nay, tỷ lệ che phủ rừng trên địa bàn huyện đã đạt trên 46%. Chính vì vậy, diện tích rừng trồng mới theo kế hoạch trong năm 2023 là phù hợp với quỹ đất trên thực tế.

Để hoàn thành mục tiêu đặt ra trong phát triển rừng, Hạt Kiểm lâm huyện đã chỉ đạo các trạm kiểm lâm, tổ kiểm lâm cơ động và phòng cháy, chữa cháy rừng, các kiểm lâm viên trên địa bàn tăng cường tuyên truyền về chính sách cũng như các chương trình, dự án trồng rừng; tham mưu tích cực cho các xã, thị trấn rà soát những diện tích đủ điều kiện để đưa vào thiết kế trồng rừng. Cùng với đó, đôn đốc đơn vị thiết kế sớm triển khai những công việc cần thiết để tiến hành trồng rừng ngay từ đầu năm.

Ngoài ra, năm nay, Hạt Kiểm lâm huyện Đại Từ được giao chỉ tiêu chuyển hóa 100ha rừng trồng gỗ nhỏ sang gỗ lớn (khai thác cây sau 10 năm trồng trở lên; diện tích rừng gỗ lớn của huyện hiện đạt khoảng 200ha). Bên cạnh đó, cấp chứng chỉ quản lý rừng bền vững FSC cho 500ha; khoán bảo vệ rừng trên 850ha...