Phú Lương: Cơ bản hoàn thành gieo cấy lúa xuân

Văn Hùng (Phú Lương) 16:33, 22/02/2023

Theo thông tin từ Phòng Nông nghiệp và PTNT huyện Phú Lương, tính đến giữa tháng 2, bà con nông dân trong huyện đã gieo cấy được trên 97% diện tích lúa xuân năm 2023. Trong đó, các xã phía Nam của huyện là Cổ Lũng, Phấn Mễ, Tức Tranh và thị trấn Giang Tiên đã hoàn thành gieo cấy.

Người dân xã Động Đạt (Phú Lương) đang làm đất hoàn thành nốt diện tích gieo cấy lúa.
Nông dân xã Động Đạt (Phú Lương) gieo cấy lúa xuân.

Năm nay, toàn huyện có kế hoạch gieo trồng 3.162ha cây vụ xuân. Đối với cây lúa, huyện phấn đấu gieo cấy 2.368ha, với một số giống lúa lai: SL8H-GS9, TH3-5, B-TE1, Syn98…. và các giống lúa thuần J02, TBR225, Đài Thơm 8, DQ11, ADI28, Thiên ưu 8...

Để đảm bảo khung thời vụ, cơ quan chuyên môn của huyện đã hướng dẫn bà con nông dân thời điểm gieo mạ, cấy tập trung và chăm sóc cây lúa trong các điều kiện thời tiết khác nhau.

Về cây ngô, huyện phấn đấu gieo trồng 461ha, sản lượng đạt 2.020 tấn. Ngô được trồng từ ngày 25-1 đến 20-2, với các giống HN88, NK4300, NK7328, LVN61, LVN99, CP.111...  Huyện cũng khuyến khích mở rộng diện tích các giống ngô nếp, ngô ngọt có giá trị kinh tế cao, được thu hoạch sớm.

Ngoài ra, trong vụ xuân, huyện có kế hoạch gieo trồng hơn 300ha rau màu các loại (gồm lạc, đỗ, sắn, khoai lang, rau...). 

Huyện phấn đấu trong vụ này sản lượng lương thực cây có hạt đạt 15.040 tấn, sản lượng rau màu đạt 4.319 tấn.