Khởi sắc vùng đồng bào dân tộc thiểu số

Thành Nam 12:02, 22/03/2023

Thời gian qua, các chương trình, chính sách với vùng đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) và miền núi (MN) trên địa bàn tỉnh được quan tâm triển khai đồng bộ, hiệu quả. Nhờ đó, diện mạo vùng DTTS và MN ngày càng khởi sắc, đời sống vật chất, tinh thần của đồng bào được nâng lên rõ rệt.

Trên địa bàn tỉnh hiện có 51 dân tộc cùng sinh sống, tổng số người DTTS là trên 384.300 người, chiếm gần 30% dân số toàn tỉnh. Giai đoạn 2021-2025, tỉnh còn 110 xã, thị trấn vùng DTTS và MN; 142 xóm đặc biệt khó khăn.

Trong ảnh: Xã Thượng Nung (Võ Nhai) là 1 trong 14 xã đặc biệt khó khăn của tỉnh.
Trên địa bàn tỉnh hiện có 51 dân tộc cùng sinh sống, tổng số người DTTS là trên 384.300 người, chiếm gần 30% dân số toàn tỉnh. Giai đoạn 2021-2025, tỉnh còn 110 xã, thị trấn vùng DTTS và MN; 142 xóm đặc biệt khó khăn. Trong ảnh: Xã Thượng Nung (Võ Nhai) là 1 trong 14 xã đặc biệt khó khăn của tỉnh.
Đến hết năm 2022, toàn tỉnh có 82/100 xã vùng DTTS và MN đạt chuẩn nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao và nông thôn mới kiểu mẫu.

Trong ảnh: Xã Tức Tranh (Phú Lương) đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao năm 2021.
Đến hết năm 2022, toàn tỉnh có 82/100 xã vùng DTTS và MN đạt chuẩn nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao và nông thôn mới kiểu mẫu. Trong ảnh: Xã Tức Tranh (Phú Lương) đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao năm 2021.
100% xã, thị trấn vùng DTTS và MN đạt tiêu chí quốc gia về y tế.

Trong ảnh: Bác sĩ Trạm Y tế xã Cúc Đường (Võ Nhai) khám bệnh cho người dân.
100% xã, thị trấn vùng DTTS và MN đạt tiêu chí quốc gia về y tế. Trong ảnh: Bác sĩ Trạm Y tế xã Cúc Đường (Võ Nhai) khám bệnh cho người dân.
Đến cuối năm 2022, tỉnh còn 8.238 hộ nghèo và 5.932 hộ cận nghèo trong tổng số 96.105 hộ đồng bào DTTS.

Trong ảnh: Nhiều hộ đồng bào dân tộc Sán Chay ở xã Na Mao (Đại Từ) thoát nghèo nhờ cây chè.
Đến cuối năm 2022, tỉnh còn 8.238 hộ nghèo và 5.932 hộ cận nghèo trong tổng số 96.105 hộ đồng bào DTTS. Trong ảnh: Nhiều hộ đồng bào dân tộc Sán Chay ở xã Na Mao (Đại Từ) thoát nghèo nhờ cây chè.
Đến nay, 100% xóm, bản đã có điện lưới quốc gia.

Trong ảnh: Điện lưới quốc gia góp phần giúp đời sống vật chất, tinh thần của đồng bào dân tộc Mông ở xóm Lũng Luông, xã Thượng Nung (Võ Nhai), từng bước được nâng lên.
Đến nay, 100% xóm, bản đã có điện lưới quốc gia. Trong ảnh: Điện lưới quốc gia góp phần giúp đời sống vật chất, tinh thần của đồng bào dân tộc Mông ở xóm Lũng Luông, xã Thượng Nung (Võ Nhai), từng bước được nâng lên.
Đồng bào Mông ở xóm Bản Tèn, xã Văn Lăng (Đồng Hỷ), được sử dụng nguồn nước sinh hoạt hợp vệ sinh từ nhiều năm nay.
Đồng bào Mông ở xóm Bản Tèn, xã Văn Lăng (Đồng Hỷ), được sử dụng nguồn nước sinh hoạt hợp vệ sinh từ nhiều năm nay.
Nhờ có sóng di động, đồng bào dân tộc Dao ở xóm Cao Sơn, xã Vũ Chấn (Võ Nhai), tiếp cận được với những thông tin bổ ích để áp dụng vào cuộc sống.
Nhờ có sóng di động, đồng bào dân tộc Dao ở xóm Cao Sơn, xã Vũ Chấn (Võ Nhai), tiếp cận được với những thông tin bổ ích để áp dụng vào cuộc sống.
Nhiều điểm du lịch được đồng bào DTTS khai thác thu hút đông đảo du khách.

Trong ảnh: Điểm du lịch thác Đát Ngao thuộc thị trấn Quân Chu (Đại Từ).
Nhiều điểm du lịch được đồng bào DTTS khai thác thu hút đông đảo du khách. Trong ảnh: Điểm du lịch thác Đát Ngao thuộc thị trấn Quân Chu (Đại Từ).
Kinh tế - xã hội phát triển, bà con đã có điều kiện để bảo tồn, phát huy những bản sắc văn hóa truyền thống của dân tộc mình.

Trong ảnh: Đồng bào dân tộc Dao ở xã Hợp Tiến (Đồng Hỷ) trang trí trang phục truyền thống.
Kinh tế - xã hội phát triển, bà con đã có điều kiện để bảo tồn, phát huy những bản sắc văn hóa truyền thống của dân tộc mình. Trong ảnh: Đồng bào dân tộc Dao ở xã Hợp Tiến (Đồng Hỷ) trang trí trang phục truyền thống.