Phối hợp hiệu quả trong thi hành án về đất đai

Nguyễn Thị Hồng Nhung (Cục Thi hành án dân sự tỉnh) 11:07, 13/12/2022

Ngày 02/12/2019, Cục Thi hành án dân sự (THADS) tỉnh và Sở Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) ký ban hành Quy chế phối hợp giữa hai đơn vị trong công tác THADS (Quy chế). Trên cơ sở đó, công tác phối hợp giữa 2 cơ quan THADS với TN&MT được đẩy mạnh và cho thấy rõ hiệu quả, đặc biệt là trong thi hành án liên quan đến đất đai.

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Có thể thấy, sau gần 3 năm thực hiện Quy chế, sự phối hợp giữa 2 cơ quan THADS và TN&MT đã được tăng cường, thể hiện qua: Việc cung cấp thông tin đất đai, phong tỏa quyền sử dụng đất, kê biên quyền sử dụng đất, trích xuất họa đồ thửa đất, đăng ký, chuyển quyền sở hữu, sử dụng tài sản...

Tính từ khi thực hiện Quy chế đến nay, 2 cơ quan đã phối hợp trao đổi, cung cấp 267 thông tin; phối hợp xác minh, cưỡng chế, kê biên, xử lý tài sản 186 việc; sao lục hồ sơ 81 việc; tạm dừng thực hiện giao dịch 102 việc; thực hiện cấp 50 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho người trúng đấu giá…

Bên cạnh đó, hai ngành đã phối hợp làm tốt công tác tuyên truyền, vận động người phải thi hành án hiểu đúng, đầy đủ các quy định của pháp luật, chính sách của Nhà nước về đất đai để tự nguyện thi hành án.

Qua sơ kết 3 năm, hai ngành đều đánh giá việc ban hành Quy chế là giải pháp kịp thời, làm cơ sở quan trọng để mỗi ngành thực hiện tốt hơn nhiệm vụ của mình.

Ngoài ra, Quy chế góp phần gắn kết trách nhiệm phối hợp giữa các ngành có liên quan trong công tác THADS. Đảm bảo sự chỉ đạo thống nhất, nâng cao chất lượng và hiệu quả của công tác THADS trên địa bàn tỉnh, các ngành đã tích cực, chủ động thực hiện chức năng, nhiệm vụ của mình theo đúng quy định của pháp luật và nội dung Quy chế.

Tuy nhiên, bên cạnh kết quả đạt được vẫn còn có những khó khăn, vướng mắc trong một số vụ việc cụ thể về cấp thông tin đất đai; kê biên quyền sử dụng đất, ký giáp ranh đất, xuất họa đồ sau khi kê biên; khó xác định diện tích tối thiểu tách thửa.

Ngoài ra, việc chuyển quyền sử dụng đất (cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất) cho người mua trúng đấu giá hoặc người được thi hành án nhận quyền sử dụng đất khấu trừ nghĩa vụ của người phải thi hành án chưa thuận lợi.

Công tác phối hợp trong việc ngăn chặn thực hiện quyền sử dụng đất của người phải thi hành án (chuyển nhượng, chuyển đổi, thế chấp...) cũng chưa thực sự hiệu quả. 

Để tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác phối hợp, Cục THADS và Sở TN&MTđã thống nhất và thấy rằng cần có những giải pháp trong thời gian tới.

Trong đó, Cục THADS tỉnh sẽ tiếp tục quán triệt đến toàn thể công chức làm công tác THADS trên địa bàn về chủ trương của Đảng, chính sách của Nhà nước về lĩnh vực đất đai; triển khai thực hiện có hiệu quả Quy chế phối hợp và Thông báo liên ngành, xem đây là một trong những giải pháp quan trọng để thi hành án hiệu quả.

Đơn vị chỉ đạo chấp hành viên tăng cường và chủ động phối hợp thường xuyên với các cơ quan quản lý đất đai khi tiến hành xác minh, xác định tính pháp lý, vị trí, diện tích, giá trị tài sản tại thời điểm thi hành án, để kịp thời giải quyết các vướng mắc phát sinh nếu có.

Đối với từng vấn đề còn khó khăn, vướng mắc liên quan đến lĩnh vực đất đai, Cục THADS tỉnh chủ động phối hợp với cơ quan TN&MT, trao đổi, thống nhất nội dung, giải pháp xử lý. Từ đó, mỗi ngành sẽ có chỉ đạo tổ chức thực hiện theo hệ thống ngành; kịp thời chấn chỉnh, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc phát sinh.

Cùng với đó, Sở TN&MT tiếp tục chỉ đạo các cơ quan quản lý đất đai trực thuộc thực hiện tốt việc phối hợp với cơ quan THADS hai cấp của tỉnh trong cung cấp các thông tin; kịp thời ngăn chặn, chuyển nhượng, chuyển đổi, thế chấp liên quan đến lĩnh vực đất đai trong quá trình thi hành án.

Ngành TN&MT thực hiện xuất họa đồ sau khi kê biên đúng thời gian, đảm bảo đúng, đầy đủ và kịp thời theo yêu cầu của cơ quan THADS nhằm tạo điều kiện, cơ sở cho cơ quan THADS thực hiện chức năng, nhiệm vụ theo luật định.