“Phủ sóng” kiến thức pháp luật đến nhân dân

Hoàng Anh 08:22, 08/02/2023

Thời gian qua, công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật (PBGDPL) trên địa bàn huyện Định Hóa đã được “phủ sóng” rộng khắp nhờ được quan tâm, xây dựng kế hoạch tuyên truyền ngay từ đầu năm. Từ đó, nhận thức và ý thức chấp hành pháp luật của bà con ngày càng cao.

Trung tá Phan Thanh Trường, Đội trưởng Đội Tổng hợp (Công an huyện Định Hóa), báo cáo viên pháp luật cấp huyện, luôn dành thời gian nghiên cứu, chuẩn bị tư liệu trước khi tuyên truyền.
Trung tá Phan Thanh Trường, Đội trưởng Đội Tổng hợp (Công an huyện Định Hóa), báo cáo viên pháp luật cấp huyện, luôn dành thời gian nghiên cứu, chuẩn bị tư liệu trước khi tuyên truyền.

Ông Ma Công Trình, Trưởng Phòng Tư pháp huyện Định Hóa, Phó Chủ tịch Hội đồng phối hợp PBGDPL huyện Định Hóa, thông tin: Hội đồng phối hợp PBGDPL huyện hiện có 27 thành viên. Các thành viên hoạt động theo quy chế trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ của các phòng, ban, ngành chuyên môn; đồng thời hướng dẫn các cơ quan, tổ chức, đơn vị xây dựng chương trình, kế hoạch và triển khai thực hiện các nhiệm vụ PBGDPL theo ngành, lĩnh vực do cơ quan, đơn vị quản lý để đưa kiến thức pháp luật đến với người dân, cán bộ, công chức, viên chức. Hằng năm, Hội đồng chỉ đạo Phòng Tư pháp xây dựng kế hoạch tuyên truyền PBGDPL và tổ chức triển khai nhiệm vụ trên toàn huyện. Về đội ngũ tuyên truyền viên pháp luật, Định Hóa hiện có 10 báo cáo viên cấp huyện và 188 tuyên truyền viên cấp xã.

Công tác PBGDPL trên địa bàn huyện được thực hiện bằng nhiều hình thức đa dạng, phong phú. Tuy nhiên, do đặc thù của huyện miền núi, nhiều xã thuộc vùng sâu, xa còn nhiều khó khăn nên hình thức tuyên truyền miệng vẫn được Định Hóa đặc biệt chú trọng.

Riêng trong năm 2022, toàn huyện tổ chức 647 hội nghị, lớp tập huấn với hơn 68.300 lượt người tham dự, đồng thời cấp phát 30.000 bộ tài liệu, phát hơn 2.000 tờ rơi, tờ gấp các loại đến người dân.

Phòng Tư pháp huyện đã tham mưu, tổ chức 29 hội nghị, thu hút gần 3.000 lượt người tham dự, cấp phát 2.890 bộ tài liệu; hơn 2.000 tờ rơi, tờ gấp các loại. Các hội nghị phần lớn để hướng dẫn nghiệp vụ, phổ biến, tuyên truyền các nội dung mới của pháp luật về các lĩnh vực cho đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên. Bên cạnh đó, đơn vị còn thực hiện PBGDPL qua việc viết tin, bài đăng tải trên Trang thông tin PBGDPL tỉnh và Cổng thông tin điện tử huyện.

Cùng với đó, các cơ quan chuyên môn, tổ chức đoàn thể, chính trị - xã hội của huyện cũng tích cực tham gia công tác tuyên truyền PBGDPL theo chức năng, nhiệm vụ của mình.

Chẳng hạn như Phòng Nông nghiệp và PTNT đã phối hợp với các phòng, ban liên quan và các xã, thị trấn tổ chức 123 lớp tập huấn tuyên truyền, phổ biến pháp luật về kiến thức an toàn thực phẩm; nâng cao kiến thức cho các hội viên hợp tác xã về nông nghiệp... với gần 6.400 lượt người tham dự.

Phòng Văn hóa - Thông tin tuyên truyền lồng ghép qua các hội nghị tập huấn, bồi dưỡng để triển khai đề án phát triển du lịch; chuyển đổi số; tập huấn tổ công nghệ số cộng đồng; Luật Hôn nhân và Gia đình; Luật An ninh mạng cho gần 1.400 lượt người.

Trung tá Phan Thanh Trường, Đội trưởng Đội Tổng hợp, Công an huyện Định Hóa, thông tin: Hằng năm, Công an huyện đều tham mưu cho Ban Chỉ đạo huyện, phối hợp với các xã, tổ chức chính trị - xã hội, trường học thực hiện tuyên truyền về công tác phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội, an toàn giao thông và xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Riêng trong năm 2022, đơn vị đã tổ chức được 130 cuộc tuyên truyền với trên 21.500 lượt người tham dự.

Song song với tuyên truyền miệng, công tác PBGDPL trên các phương tiện thông tin đại chúng cũng được đẩy mạnh. Cụ thể như Trung tâm Văn hóa - Thể thao và Truyền thông huyện đã thực hiện tuyên truyền qua hệ thống phát thanh, truyền hình trên 250 tin, bài. Trong đó, Chương trình phát thanh với chuyên mục “Phổ biến kiến thức pháp luật” được phát sóng 3 số/tháng. Ngoài ra, bản tin truyền hình cũng được đăng tải trên Cổng thông tin điện tử huyện, nội dung tập trung tuyên truyền các văn bản quy phạm pháp luật, xét xử lưu động, cưỡng chế thi hành án...

Bên cạnh đó, hoạt động tuyên truyền PBGDPL còn được thực hiện thông qua tổ chức cuộc thi tìm hiểu pháp luật, sân khấu hóa, mô hình, tủ sách pháp luật ở cấp huyện và cấp xã… Không chỉ làm tốt công tác PBGDPL, các tuyên truyền viên pháp luật còn tham gia, là thành viên tổ hòa giải, giải quyết các tranh chấp ngay từ cơ sở. Hiện nay 228/228 tổ hòa giải của huyện Định Hóa vẫn duy trì hoạt động. Trong năm, các tổ hòa giải đã giải quyết thành 142/169 vụ việc, chiếm 84%.

Có thể thấy, hoạt động của Hội đồng phối hợp PBGDPL cũng như đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên pháp luật của huyện Định Hóa đã thực sự trở thành “cầu nối”, đưa kiến thức pháp luật đến với người dân. Từ đó góp phần quan trọng đưa các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước đi vào cuộc sống.