Tập huấn phòng, chống tham nhũng, tiêu cực và nghiệp vụ thi hành án

Hoàng Anh 13:45, 17/03/2023

Ngày 17-3, Cục Thi hành án dân sự (THADS) tỉnh tổ chức Hội nghị tập huấn công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực và nghiệp vụ thi hành án cho đội ngũ lãnh đạo, chấp hành viên, thẩm tra viên, thư ký thi hành án 2 cấp của tỉnh (ảnh).

 

Trong thời gian 1 ngày, các học viên được đồng chí Hà Tuấn Phương, Phó Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy và lãnh đạo phòng chuyên môn của Cục THADS tỉnh phổ biến, hướng dẫn các chuyên đề: Những vấn đề cơ bản về tham nhũng, tiêu cực và công tác phòng, chống; lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, tổ chức đảng đối với công tác thu hồi tài sản tham nhũng ở tỉnh Thái Nguyên; một số nội dung cơ bản, vấn đề cần lưu ý trong quá trình triển khai thực hiện quy trình tổ chức THADS.

Hội nghị cũng dành thời gian để các đại biểu thảo luận, trao đổi những vấn đề liên quan cũng như giải đáp các thắc mắc về: Một số dạng tiêu cực, tham nhũng trong công tác THADS của cơ quan THADS; những thách thức và giải pháp phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; tài sản tham nhũng, thu hồi tài sản tham nhũng; những vấn đề cần lưu ý trong thực hiện quy trình tổ chức thi hành án; những tình huống nghiệp vụ xảy ra trong thực tế và biện pháp giải quyết…