Khắc phục bất cập, vướng mắc, nâng cao hiệu quả thanh tra

Hoàng Anh 13:32, 19/05/2023

Ngày 19-5, đồng chí Nguyễn Thanh Bình, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, chủ trì Hội nghị phổ biến Luật Thanh tra năm 2022. Dự Hội nghị có đại diện Thường trực HĐND, lãnh đạo Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh, các sở, ban, ngành, địa phương, cơ quan thanh tra và thanh tra viên…Các đại biểu được phổ biến những điểm mới trong Luật Thanh tra năm 2022.
Các đại biểu được phổ biến những điểm mới trong Luật Thanh tra năm 2022.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thanh Bình nhấn mạnh những quan điểm, nguyên tắc và tầm quan trọng của Luật Thanh tra năm 2022. Đồng chí yêu cầu các đại biểu tập trung nghiên cứu những nội dung được phổ biến tại Hội nghị; sôi nổi thảo luận để làm sáng tỏ những vấn đề chưa rõ, còn thắc mắc. Hội đồng Phổ biến giáo dục pháp luật của tỉnh có trách nhiệm xây dựng kế hoạch, tổ chức phổ biến cho đội ngũ báo cáo viên của tỉnh và các huyện, thành phố để triển khai.

Sau Hội nghị, các sở, ngành, UBND các địa phương và các cơ quan, đơn vị tổ chức nghiên cứu, quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc các quy định của Luật Thanh tra năm 2022; tăng cường công tác tuyên truyền về lĩnh vực này. Từ đó góp phần khắc phục những bất cập, vướng mắc, nâng cao hiệu quả công tác thanh tra...

Luật Thanh tra năm 2022 gồm 8 chương, 118 điều, thay thế cho Luật Thanh tra năm 2010.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã được lãnh đạo Vụ Pháp chế (Thanh tra Chính phủ) phổ biến về các nội dung: Sự cần thiết của việc xây dựng Luật Thanh tra năm 2022; mục đích, quan điểm sửa đổi Luật Thanh tra năm 2010; những nội dung mới, cơ bản của Luật Thanh tra năm 2022...