Tăng cường phối hợp liên ngành về trợ giúp pháp lý

Hoàng Hải 18:28, 29/03/2024

Chiều 29-3, Hội đồng Phối hợp liên ngành về trợ giúp pháp lý (TGPL) trong hoạt động tố tụng của tỉnh tổ chức Hội nghị triển khai các nội dung công tác năm 2024.

 

Hội nghị cho ý kiến vào Kế hoạch thực hiện Thông tư liên tịch số 10/2018/TTLT-BTPBCA-BQP-BTC-VKSNDTC-TANDTC về hướng dẫn áp dụng một số quy định về TGPL trong hoạt động tố tụng và các văn bản hướng dẫn thi hành; Kế hoạch phối hợp liên ngành và kiểm tra công tác TGPL trong hoạt động tố tụng của tỉnh năm 2024. Trong đó tập trung vào các nội dung: công tác chỉ đạo, hướng dẫn; kiện toàn Hội đồng và Tổ giúp việc; công tác truyền thông; tập huấn; chế độ thống kê, báo cáo; vai trò, trách nhiệm của các cơ quan liên quan…

Việc triển khai thực hiện kế hoạch nhằm nâng cao vai trò, trách nhiệm của Hội đồng Phối hợp liên ngành về TGPL, từng thành viên trong hoạt động tố tụng của tỉnh và Tổ giúp việc; đẩy mạnh các hoạt động truyền thông về TGPL; tăng cường quan hệ phối hợp cụ thể, phản hồi và trao đổi thông tin, giới thiệu người thuộc diện TGPL giữa các cơ quan tiến hành tố tụng với Trung tâm TGPL nhà nước tỉnh; nâng cao số lượng, chất lượng vụ việc TGPL được thực hiện bằng hình thức tham gia tố tụng, đảm bảo các đối tượng TGPL được cung cấp kịp thời thông tin và tiếp cận sớm với dịch vụ TGPL…