Đại Từ: Xây dựng 400 mô hình “Điểm chữa cháy công cộng”

Vi Vân 18:36, 31/01/2024

Ngày 31-1, UBND huyện Đại Từ tổ chức Hội nghị tổng kết công tác phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; công tác phòng cháy, chữa cháy (PCCC); bảo đảm trật tự an toàn giao thông (ATGT) năm 2023, triển khai nhiệm vụ năm 2024.

Nhiều tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc được UBND huyện Đại Từ khen thưởng.
Nhiều tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc được UBND huyện Đại Từ khen thưởng.

Năm 2023, tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn huyện Đại Từ được giữ vững. Các loại tội phạm được ngăn chặn, kiềm chế. Trong năm, Công an huyện đã phát hiện, tiếp nhận, giải quyết 110 vụ, 221 đối tượng phạm tội về trật tự xã hội (giảm 12 vụ, 33 đối tượng so với năm 2022); điều tra, làm rõ 98/110 vụ (vượt 14% chỉ tiêu được giao); phát hiện, khởi tố hình sự 2 vụ, 2 bị can phạm tội xâm hại trẻ em (giảm 6 vụ, 6 đối tượng so với năm 2022)…

Về công tác PCCC, cứu nạn, cứu hộ, kiến thức, kỹ năng về PCCC được phổ biến sâu rộng đến nhân dân, học sinh. Toàn huyện xây dựng 400 mô hình “Điểm chữa cháy công cộng” và 69 mô hình Tổ liên gia an toàn về PCCC tại các khu dân cư.

Công tác đảm bảo ATGT cũng được huyện Đại Từ tích cực tuyên truyền, nâng cao nhận thức của người tham gia giao thông...

Năm 2024, huyện Đại Từ chỉ đạo các cơ quan, đơn vị tiếp tục nắm bắt tình hình nhằm phát hiện sớm, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật; đẩy mạnh tuyên truyền, tập huấn kỹ năng PCCC cho người dân và học sinh tại các trường học; tăng cường tuyên truyền về ATGT tới mọi tầng lớp nhân dân, học sinh trên địa bàn, phấn đấu giảm tai nạn giao thông từ 3-5% so với năm 2023…