Lượng khách du lịch đến Đà Nẵng tăng 4,7 lần so với 2 tháng đầu năm 2022

Theo HNMO 15:26, 06/03/2023

Sở Du lịch thành phố Đà Nẵng thông tin, trong 2 tháng đầu năm 2023, thành phố đón khoảng 742.500 lượt du khách, tăng 4,7 lần so với cùng kỳ năm 2022, bằng 90,4% so với cùng kỳ năm 2019 (trước dịch Covid-19).

 

Trong đó, khách quốc tế ước đạt 195.300 lượt, tăng 49 lần so với cùng kỳ năm 2022; khách nội địa ước đạt 547.100 lượt, tăng 3,5 lần so với cùng kỳ năm 2022. Doanh thu lưu trú, ăn uống, lữ hành ước đạt 4.374 tỷ đồng, tăng hơn 1,7 lần so với cùng kỳ năm 2022, tăng hơn 21% so với cùng kỳ năm 2019.

Tuy nhiên, ngành Du lịch Đà Nẵng vẫn còn những hạn chế: Doanh nghiệp du lịch gặp khó khăn về nguồn khách, nguồn vốn kinh doanh, tái đầu tư, tuyển dụng nguồn nhân lực; cơ sở vật chất, trang thiết bị, phương tiện vận chuyển xuống cấp, hư hỏng. Nguồn nhân lực du lịch thiếu được cho là do đã chuyển công việc khác sau dịch Covid-19… Đây là những thách thức mà ngành Du lịch Đà Nẵng phải sớm tìm cách vượt qua để phát triển trong thời gian tới.