Thái Lan nỗ lực thúc đẩy xu hướng du lịch bền vững

Theo Báo Nhân dân 14:59, 17/05/2023

Trong thời gian qua, Thái Lan nỗ lực triển khai nhiều chiến lược và biện pháp để thúc đẩy ngành du lịch trở nên có trách nhiệm và bền vững hơn, không chỉ tạo ra nguồn thu nhập mà còn giúp bảo tồn cảnh quan môi trường, thiên nhiên cũng như duy trì lối sống truyền thống của người dân địa phương.

Hướng dẫn du khách nhuộm vải bằng phẩm mầu tự nhiên.
Hướng dẫn du khách nhuộm vải bằng phẩm mầu tự nhiên.

Từ nhiều năm qua, nhằm đối phó với những thách thức ngày càng nghiêm trọng từ biến đổi khí hậu, Chính phủ Thái Lan đã nỗ lực lồng ghép các vấn đề và chính sách chống biến đổi khí hậu vào chiến lược phát triển kinh tế-xã hội. Là một ngành có vai trò quan trọng trong sự phát triển của nền kinh tế Thái Lan, ngành du lịch cũng không đứng ngoài cuộc.

Cùng với những nỗ lực khôi phục sau đại dịch, du lịch Thái Lan đang thúc đẩy khái niệm du lịch bền vững nhằm bảo đảm sự cân bằng giữa mục tiêu kinh tế và bảo vệ thiên nhiên, môi trường, phấn đấu đạt được những cam kết mà Chính phủ Thái Lan đã đưa ra tại Hội nghị lần thứ 26 về Biến đổi khí hậu của Liên hợp (COP26) được tổ chức năm 2021. Theo đó, Thái Lan sẽ đạt trung hòa carbon vào năm 2050 và giảm phát thải khí nhà kính (GHG) về 0 vào năm 2065.

Trong thời gian qua, ngành du lịch Thái Lan đã triển khai nhiều chiến lược và biện pháp nhằm đạt được mục tiêu phát triển du lịch bền vững này. Một trong số đó có thể kể đến mô hình du lịch “Điểm đến Carbon thấp”, lần đầu tiên được áp dụng tại đảo Koh Mak ở tỉnh Trat.