Thực hiện hiệu quả chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới

Quỳnh Trang 15:47, 13/12/2022

Ngày 13-12, Đảng bộ huyện Phú Bình tổ chức Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 khóa XI về Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

Nhân dịp này, Huyện ủy Phú Bình khen thưởng 10 tập thể và 15 cá nhân tiêu biểu trong thực hiện Nghị quyết Trung ương 8.
Nhân dịp này, Huyện ủy Phú Bình khen thưởng 10 tập thể và 15 cá nhân tiêu biểu trong thực hiện Nghị quyết Trung ương 8.

Thực hiện Nghị quyết Trung ương 8, Ban Thường vụ Huyện ủy Phú Bình đã lãnh đạo, chỉ đạo triển khai đồng bộ, toàn diện, qua đó đạt được nhiều kết quả như: Toàn huyện tổ chức được 59 hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 cho 100% đảng viên; công tác xây dựng, bảo vệ Đảng được các cấp ủy quan tâm, chỉ đạo thực hiện; công tác bảo vệ an ninh chính trị nội bộ được tăng cường; nền quốc phòng toàn dân và an ninh nhân dân được củng cố vững chắc, hàng năm huyện đều đạt 100% chỉ tiêu công dân nhập ngũ…

Những năm tiếp theo, Đảng bộ huyện Phú Bình tiếp tục quán triệt sâu sắc các nghị quyết, chỉ thị, kế hoạch, chương trình hành động về nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới; xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh toàn diện, cán bộ, chiến sĩ có bản lĩnh chính trị vững vàng; hoàn thành chỉ tiêu tuyển quân và chỉ tiêu bồi dưỡng, giáo dục quốc phòng, an ninh cho các đối tượng...