Quân khu 1: Rút kinh nghiệm công tác huấn luyện quý 1 và tuyển quân năm 2023

Phong Sương (Quân khu 1) 14:17, 04/04/2023

Sáng 4-4, Quân khu 1 tổ chức Hội nghị rút kinh nghiệm công tác huấn luyện quý 1 và công tác tuyển quân năm 2023; xác định những nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới. Gần 400 cán bộ chủ chốt các cơ quan, đơn vị Lực lượng vũ trang Quân khu tham dự; Trung tướng Nguyễn Hồng Thái, Uỷ viên Trung ương Đảng, Tư lệnh Quân khu, chủ trì Hội nghị.

 

Quý 1 năm 2023, cấp ủy, chỉ huy các cơ quan, đơn vị đã triển khai thực hiện hoàn thành tốt nhiệm vụ trên 4 mặt công tác; nhất là duy trì nghiêm túc, hiệu quả công tác sẵn sàng chiến đấu (SSCĐ), nắm chắc tình hình an ninh chính trị - trật tự an toàn xã hội trên địa bàn; công tác huấn luyện, giáo dục đào tạo, rèn luyện kỷ luật, xây dựng nền nếp chính quy; công tác xây dựng lực lượng luôn đạt chỉ tiêu và chất lượng tốt; duy trì có nền nếp hoạt động công tác Đảng, công tác chính trị.

Công tác bảo đảm hậu cần, kỹ thuật đáp ứng tốt yêu cầu nhiệm vụ, an toàn tuyệt đối. Các địa phương trên địa bàn Quân khu hoàn thành tốt nhiệm vụ công tác tuyển quân năm 2023 với chất lượng, trình độ văn hoá, sức khoẻ của thanh niên nhập ngũ cao hơn những năm trước…

Thời gian tới, Quân khu 1 xác định tiếp tục quán triệt và tổ chức thực hiện nghiêm các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Trung ương, Quân uỷ Trung ương, Bộ Quốc phòng, Đảng uỷ Quân khu về nhiệm vụ quân sự, quốc phòng. Duy trì nghiêm các chế độ trực SSCĐ, cứu hộ, cứu nạn, nắm chắc tình hình địa bàn biên giới, nội địa, kịp thời xử lý các tình huống, không để bị động bất ngờ. Làm tốt công tác chuẩn bị diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh Bắc Giang và Lạng Sơn.

Tổ chức diễn tập chiến thuật, bắn đạn thật trung đội bộ binh và tham gia hội thi, hội thao các cấp đạt thành tích cao. Chỉ đạo cơ quan quân sự các cấp tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương chỉ đạo thực hiện tốt công tác dân quân tự vệ, quốc phòng địa phương… Đẩy mạnh xây dựng nền nếp chính quy, quản lý kỷ luật gắn với xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện “Mẫu mực, tiêu biểu”.