Nâng cao trình độ nhận thức, tư duy dự báo chiến lược

Theo nhandan.vn 12:28, 12/05/2023

Thông qua khóa học, các học viên có điều kiện nghiên cứu sâu hơn về tác chiến phòng thủ quân khu; khu vực phòng thủ tỉnh, thành phố; hoạt động của lực lượng vũ trang trong các trạng thái sẵn sàng chiến đấu; xây dựng thế trận quốc phòng, an ninh, phát triển kinh tế, xã hội với tăng cường củng cố quốc phòng, an ninh.

Giám đốc Học viện Quốc phòng Trần Việt Khoa phát biểu tại buổi lễ.
Giám đốc Học viện Quốc phòng Trần Việt Khoa phát biểu tại buổi lễ.

Ngày 12-5, tại Hà Nội, Học viện Quốc phòng tổ chức Lễ Bế giảng Lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng, an ninh khóa 90.

Phát biểu ý kiến tại buổi lễ, đồng chí Thượng tướng Trần Việt Khoa, Ủy viên Trung ương Đảng, Giám đốc Học viện Quốc phòng cho biết, sau hơn một tháng học tập, nghiên cứu, với tinh thần chủ động, tích cực, sáng tạo và trách nhiệm cao của các đồng chí học viên; sự nỗ lực, nhiệt tình, trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, giảng viên, báo cáo viên và sự phục vụ tận tình, chu đáo của cán bộ nhân viên, chiến sĩ trong Học viện, đến nay khóa học đã hoàn thành chương trình theo đúng kế hoạch.

Đồng chí mong muốn, các học viên tiếp tục nghiên cứu nắm vững những vấn đề lý luận và thực tiễn về quốc phòng, an ninh đang đặt ra; quán triệt sâu sắc Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, các Quy định, Kết luận của Trung ương, cụ thể là Kết luận số 21 về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; Nghị quyết Hội nghị Trung ương 8 (khóa XI) về “Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới”; các chiến lược về quốc phòng, quân sự, an ninh, bảo vệ biên giới quốc gia, bảo vệ Tổ quốc trên không gian mạng... để vận dụng sáng tạo, có hiệu quả vào quá trình phát triển kinh tế - xã hội gắn với thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, an ninh ở các cơ quan, đơn vị và các địa phương.

Đồng thời, chủ động, tích cực tham mưu, đề xuất với Đảng, Nhà nước hoạch định chủ trương, đường lối, chính sách về quốc phòng, an ninh, đối ngoại, cùng toàn Đảng, toàn dân, toàn quân thực hiện thắng lợi hai nhiệm vụ chiến lược: xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa trong thời kỳ mới.

Qua khóa học, các học viên đã được nghiên cứu những nội dung cơ bản về chiến lược quốc phòng, an ninh một số nước liên quan đến quốc phòng, an ninh của Việt Nam; chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới; quan điểm của Đảng, Nhà nước về xây dựng nền quốc phòng toàn dân gắn với nền an ninh nhân dân; về bảo vệ chủ quyền biên giới quốc gia; bảo vệ chủ quyền biển đảo Việt Nam; phòng chống chiến lược “diễn biến hòa bình”, bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch đối với Việt Nam và một số nội dung quan trọng khác....

Thông qua học tập kết hợp với trao đổi, thảo luận, đi nghiên cứu thực tế, các học viên có điều kiện nghiên cứu sâu hơn về tác chiến phòng thủ quân khu; khu vực phòng thủ tỉnh, thành phố; hoạt động của lực lượng vũ trang trong các trạng thái sẵn sàng chiến đấu; xây dựng thế trận quốc phòng, an ninh, phát triển kinh tế, xã hội với tăng cường củng cố quốc phòng, an ninh.

Bên cạnh đó, luyện tập vận hành cơ chế; đặc biệt là kinh nghiệm giải quyết, xử lý những vấn đề an ninh phi truyền thống như dịch bệnh, thiên tai, cứu hộ, cứu nạn...; cập nhật những điểm mới về phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh trong nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và các nghị quyết, kết luận của Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII…

Thượng tướng Trần Việt Khoa trao Giấy chứng nhận cho học viên.

Đó là cơ sở lý luận và kinh nghiệm thực tiễn rất quý để các học viên nâng cao trình độ nhận thức, tư duy dự báo chiến lược, năng lực tham mưu, tổ chức thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, an ninh kết hợp với phát triển kinh tế - xã hội.

Đồng thời, củng cố, nâng cao niềm tin vào sự lãnh đạo của Đảng, sức mạnh của dân tộc, khả năng sẵn sàng chiến đấu bảo vệ Tổ quốc của lực lượng vũ trang, trên cơ sở đó vận dụng vào thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, an ninh, phát triển kinh tế - xã hội ở các ban, bộ, ngành trung ương, các đơn vị và địa phương.