Khi chiến sĩ làm vườn

Theo qdnd.vn 15:49, 03/05/2023

Tăng gia sản xuất không chỉ để cải thiện đời sống bộ đội, tạo nguồn thu cho đơn vị mà qua đó còn giáo dục, rèn luyện cán bộ, chiến sĩ về tinh thần yêu lao động, thêm hiểu về một trong những chức năng của Quân đội ta là đội quân lao động sản xuất, từ đó đề cao trách nhiệm và biết cách làm công việc này hiệu quả.

Với quan điểm đó, Trung đoàn 692, Sư đoàn 301 (Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội) luôn coi trọng tổ chức tốt công tác tăng gia sản xuất. Báo Quân đội nhân dân giới thiệu một số hình ảnh bộ đội Trung đoàn 692 chăm sóc vườn rau.

Nâng niu trồng từng cây rau.
Nâng niu trồng từng cây rau.
Tỉ mỉ vạch lá, bắt sâu. 
Tỉ mỉ vạch lá, bắt sâu. 
Giàn bầu quanh ao cá vừa tiết kiệm diện tích vừa làm mát cho ao để cá sinh trưởng tốt. 
Giàn bầu quanh ao cá vừa tiết kiệm diện tích vừa làm mát cho ao để cá sinh trưởng tốt. 
Chăm sóc cho những giàn đỗ.
Chăm sóc cho những giàn đỗ.