Quân khu 1: Huy động hơn 70 nghìn ngày công giúp nhân dân

Phong Sương (Quân khu 1) 13:57, 27/04/2023

Sáng 27-4, Thường vụ Đảng uỷ Quân khu 1 tổ chức Hội nghị mở rộng trực tiếp và trực tuyến sơ kết 2 năm thực hiện Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị khoá XIII về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị khoá XII; 1 năm thực hiện Nghị quyết số 847-NQ/QUTW của Quân uỷ Trung ương về phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ”, kiên quyết chống chủ nghĩa cá nhân trong tình hình mới (2021-2023).

Trung ướng Nguyễn Hồng Thái, Uỷ viên Trung ương Đảng, Tư lệnh Quân khu dự; Trung tướng Dương Đình Thông, Bí thư Đảng uỷ, Chính uỷ Quân khu, chủ trì hội nghị.
Trung ướng Nguyễn Hồng Thái, Uỷ viên Trung ương Đảng, Tư lệnh Quân khu dự; Trung tướng Dương Đình Thông, Bí thư Đảng uỷ, Chính uỷ Quân khu, chủ trì hội nghị.

Đánh giá sau 2 năm thực hiện Kết luận số 01 của Bộ Chính trị và 1 năm thực hiện Nghị quyết 847 của Quân uỷ Trung ương, Đảng uỷ, Bộ Tư lệnh Quân khu 1, cấp uỷ, chỉ huy các cấp đã quán triệt, lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn, triển khai thực hiện nghiêm túc, đồng bộ, nền nếp, từng bước đi vào chiều sâu, đạt được nhiều kết quả thiết thực.

Tình hình tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, thái độ, trách nhiệm, phương pháp, tác phong công tác, ý thức học tập, rèn luyện của cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang (LLVT) Quân khu có chuyển biến rõ rệt. Phát huy tốt trách nhiệm nêu gương của đội ngũ cán bộ, đảng viên trong học và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ”, kiên quyết chống chủ nghĩa cá nhân trong tình hình mới.

Từ năm 2021 đến nay, Quân khu đã huy động hơn 36 nghìn lượt cán bộ, chiến sĩ với hơn 70 nghìn ngày công giúp nhân dân trên địa bàn xoá đói giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới và khắc phục hậu quả thiên tai, bão lũ, hoả hoạn…

Các cơ quan, đơn vị LLVT Quân khu có 10.456 tin, bài về tập thể, cá nhân học và làm theo Bác, gương người tốt, việc tốt. Thường vụ Đảng uỷ Quân khu đã khen thưởng 59 tập thể, 94 cá nhân có thành tích xuất sắc trong “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh…

Thời gian tới, Đảng uỷ Quân khu, cấp uỷ các cấp tiếp tục quán triệt các chỉ thị, nghị quyết, kết luận, hướng dẫn của trên, cụ thể hoá vào chủ trương, biện pháp lãnh đạo của cấp uỷ, tổ chức đảng, kế hoạch thực hiện của từng cơ quan, đơn vị. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục kết hợp chặt chẽ giữa học và làm theo Bác bằng những việc làm cụ thể, gắn với việc hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị của đơn vị.

Phát huy vai trò, trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, với phương châm “Trên làm gương mẫu mực, dưới tích cực làm theo”. cán bộ chủ trì dám nghĩ, dám nói, dám làm, dám chịu trách nhiệm, dám đổi mới sáng tạo, dám đương đầu với khó khăn, thử thách và quyết liệt trong hành động vì lợi ích chung…