Bổ sung 256ha đất cho các cơ sở công nghiệp quốc phòng

Hằng Nga 15:18, 13/09/2023

Từ năm 2010 đến nay, tỉnh Thái Nguyên đã quan tâm quy hoạch bổ sung cho các cơ sở công nghiệp quốc phòng trên địa bàn mở rộng nhà máy, với tổng diện tích khoảng 256ha.

Lãnh đạo các đơn vị thuộc Bộ Quốc phòng thăm nơi sản xuất của Nhà máy Z131 TP. Phổ Yên.
Lãnh đạo các đơn vị thuộc Bộ Quốc phòng thăm xưởng sản xuất của Nhà máy Z131 (TP. Phổ Yên).

Cụ thể, Nhà máy Z115 mở rộng nhà xưởng sản xuất tại xã Lâu Thượng (Võ Nhai), diện tích khoảng 21ha. Kho 602 mở rộng nhà máy sản xuất thép phục vụ công nghiệp quốc phòng tại phường Hồng Tiến (TP. Phổ Yên), diện tích khoảng 20ha.

Cùng với đó, mở rộng Cụm kho chứa vật liệu nổ của Nhà máy Z131 tại 2 phường Đồng Tiến, Tân Hương (TP. Phổ Yên), diện tích 0,5ha; mở rộng Cụm công nghiệp quốc phòng miền Bắc tại xã Phúc Thuận (TP. Phổ Yên), diện tích trên 210ha.

Thời gian qua, UBND tỉnh cũng chỉ đạo các cơ quan chức năng phối hợp rà soát, quy hoạch, bảo đảm đủ quỹ đất cho các cơ sở công nghiệp quốc phòng hoạt động. Đồng thời, chỉ đạo các cơ quan chức năng tập trung ưu tiên tối đa việc quy hoạch sử dụng đất phục vụ phát triển các khu công nghiệp (KCN) gắn với nhiệm vụ quốc phòng.

Đến nay, trên địa bàn tỉnh đã quy hoạch 11 KCN, 1 khu công nghệ thông tin tập trung, với tổng diện tích khoảng 4.245ha. Trong đó đang hoạt động gồm: KCN Sông Công I, II, KCN Yên Bình, KCN Điềm Thụy, KCN Nam Phổ Yên. Các KCN có trong quy hoạch gồm: KCN Sông Công II giai đoạn 2, KCN - đô thị - dịch vụ Phú Bình, Khu công nghệ thông tin tập trung Yên Bình. Các KCN quy hoạch mới gồm: KCN Yên Bình II, III, KCN Thượng Đình, KCN - đô thị - dịch vụ Tây Phổ Yên.