Phú Bình: Kích hoạt trên 27.400 tài khoản định danh điện tử mức độ 2

Minh Khôi (Phú Bình) 10:31, 11/09/2023

Tính đến đầu tháng 9, toàn huyện Phú Bình đã thu nhận 44.762 hồ sơ tài khoản định danh điện tử mức độ 2, trong đó kích hoạt 27.414 tài khoản, đạt 61%.

Công an xã Tân Hòa (Phú Bình) hướng dẫn người dân cài đặt định danh điện tử mức độ 2.
Công an xã Tân Hòa (Phú Bình) hướng dẫn người dân cài đặt định danh điện tử mức độ 2.

Đặc biệt, trong đợt cao điểm từ cuối tháng 8 đến đầu tháng 9, toàn huyện thu nhận 7.116 hồ sơ tài khoản định danh điện tử mức 2.

Bên cạnh đó, tỷ lệ người dân, doanh nghiệp tham gia thực hiện dịch vụ công trực tuyến; cấp căn cước công dân gắn chíp điện tử; cài đặt, sử dụng tài khoản định danh và xác thực điện tử thông qua ứng dụng VNeID tiếp tục tăng lên.

Tuy nhiên, trên địa bàn vẫn còn khoảng 82.000 công dân đủ 14 tuổi trở lên chưa được cấp tài khoản định danh điện tử mức độ 2. Do đó, UBND huyện Phú Bình đang tích cực chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, tổ chức đoàn thể tập trung quán triệt, yêu cầu 100% cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động, đoàn viên, hội viên… đăng ký và cài đặt, kích hoạt tài khoản VNeID mức độ 2.

UBND các xã, thị trấn căn cứ vào số lượng công dân đủ điều kiện tại địa phương, triển khai các giải pháp huy động lực lượng ở cơ sở tham gia vận động người dân đăng ký, cài đặt, kích hoạt tài khoản định danh điện tử mức độ 2; phấn đấu cấp 100% tài khoản định danh điện tử mức độ 2 cho công dân đủ điều kiện trước ngày 25/12/2023.