Đại hội Hội Nông dân tỉnh lần thứ IX: Hướng đến xây dựng người nông dân thời kỳ 4.0
Đại hội Hội Nông dân tỉnh lần thứ IX: Hướng đến xây dựng người nông dân thời kỳ 4.0
Sáng 20-9, tại Trung tâm Văn hóa - Nghệ thuật tỉnh, Hội Nông dân tỉnh tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ IX, nhiệm kỳ 2023-2028, với sự tham gia của 259 đại biểu, đại diện cho hơn 160.000 hội viên Nông dân toàn tỉnh.
Xem thêm