Lấy ý kiến về dự án Luật Công nghiệp quốc phòng tại Thái Nguyên

Theo qdnd.vn 17:06, 04/10/2023

Chiều 4-10, tại Nhà máy Z115, Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng tổ chức Hội nghị lấy ý kiến Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên về dự án Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp.

Quang cảnh Hội nghị.
Quang cảnh Hội nghị.

Thiếu tướng Phạm Thanh Khiết, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng và đồng chí Đoàn Thị Hảo, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đồng chủ trì Hội nghị.

Tại Hội nghị, Thiếu tướng Phạm Thanh Khiết cho biết: Triển khai xây dựng dự án Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp, Bộ Quốc phòng đã phối hợp với Bộ Công an tiến hành đúng trình tự, thủ tục theo quy định tại Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật. Trong quá trình soạn thảo đã quán triệt, cập nhật những quan điểm chủ trương, đường lối mới của Đảng về phát triển công nghiệp quốc phòng, công nghiệp an ninh, động viên công nghiệp; chủ động rà soát các văn bản pháp luật có liên quan để bảo đảm đồng bộ, thống nhất.

Đồng thời tiến hành nghiên cứu kinh nghiệm của một số nước trên thế giới về mô hình tổ chức, quản lý, cơ chế, chính sách đối với công nghiệp quốc phòng, công nghiệp an ninh, động viên công nghiệp; xác định những vấn đề bất cập, trọng tâm cần tháo gỡ các điểm nghẽn, nút thắt về thể chế, bám sát tinh thần chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về xây dựng, hoàn thiện thể chế phải “bám sát thực tiễn, xuất phát từ thực tiễn và lấy thực tiễn làm thước đo” và phải có cơ chế, chính sách đặc biệt cho những lĩnh vực đặc thù của công nghiệp quốc phòng, an ninh.

Sau khi hoàn thiện dự thảo, Bộ Quốc phòng đã có văn bản gửi xin ý kiến 37 đầu mối gồm các bộ, ban, ngành, địa phương; tiến hành đăng tải công khai hồ sơ trên Cổng thông tin điện tử của Chính phủ, Cổng thông tin điện tử của Bộ Quốc phòng. Ngày 20-9-2023, Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XV đã họp cho ý kiến sơ bộ về dự án Luật.

Các đại biểu tham quan hoạt động sản xuất các sản phẩm quốc phòng tại Nhà máy Z115 (Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng).
Các đại biểu tham quan hoạt động sản xuất các sản phẩm quốc phòng tại Nhà máy Z115 (Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng).

Tại Hội nghị, các đại biểu đã làm rõ sự cần thiết xây dựng Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp; một số vấn đề về cơ chế, chính sách đặc thù đối với lĩnh vực đặc biệt của công nghiệp quốc phòng, an ninh làm cơ sở để cơ quan chủ trì soạn thảo triển khai các nội dung tiếp theo.

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Đoàn Thị Hảo đánh giá cao công tác xây dựng dự án Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp của Bộ Quốc phòng, trong đó Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng là Cơ quan thường trực. Việc lấy ý kiến tại Hội nghị lần này giúp các đồng chí trong Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên hiểu sâu sắc hơn về những cơ chế, chính sách đặc thù được thể chế, quy định trong dự thảo Luật; đồng thời có thêm tư liệu nghiên cứu, tham gia đóng góp tại kỳ họp Quốc hội sắp tới.