TP. Phổ Yên: Hoàn thành khám sơ tuyển nghĩa vụ quân sự năm 2024

Nguyễn Ngân (TP. Phổ Yên) 21:02, 14/10/2023

Năm 2024, TP. Phổ Yên được tỉnh giao chỉ tiêu dự kiến tuyển chọn và gọi 325 thanh niên lên đường nhập ngũ, trong đó có 285 chỉ tiêu thực hiện nghĩa vụ quân sự (NVQS) và 40 chỉ tiêu thực hiện nghĩa vụ Công an nhân dân.

Khám sơ tuyển NVQS tại phường Hồng Tiến (TP. Phổ Yên).
Khám sơ tuyển NVQS tại phường Hồng Tiến (TP. Phổ Yên).

Để chuẩn bị cho công tác tuyển quân, Hội đồng NVQS TP. Phổ Yên đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền về Luật NVQS; tổ chức rà soát toàn bộ thanh niên trong độ tuổi sẵn sàng nhập ngũ. Trong các ngày từ 5/10 đến 12/10/2023, 18 xã, phường của thành phố đã khẩn trương tiến hành công tác khám sơ tuyển NVQS. Sau gần nửa tháng triển khai, đến nay công tác khám sơ tuyển tại 100% các xã, phường đã được hoàn thành, sẵn sàng cho hoạt động khám tuyển vòng 2 tại thành phố. 

Theo đó, hội đồng NVQS các xã, phường của TP. Phổ Yên đã phát lệnh khám sơ tuyển cho 1.342 thanh niên, chọn ra 848 thanh niên đủ tiêu chuẩn về phẩm chất chính trị, đạo đức, sức khỏe tham gia khám tuyển vòng 2 tại thành phố trong tháng 11 tới. Nhờ thực hiện tốt công tác tuyên truyền từ trước nên các thanh niên đến khám sơ tuyển bảo đảm đúng thời gian, địa điểm theo quy định và chấp hành tốt các yêu cầu khám sơ tuyển, thể hiện trách nhiệm của thanh niên đối với Tổ quốc.