Trên 1.400 công dân tham gia khám sơ tuyển nghĩa vụ quân sự

Nguyễn Chi (Phú Bình) 10:55, 10/10/2023

Huyện Phú Bình vừa hoàn thành công tác khám sơ tuyển nghĩa vụ quân sự và công an nhân dân năm 2024. Tại 20 xã, thị trấn đã có 1.413 thanh niên trong độ tuổi tham gia sơ tuyển, đạt 99% tổng số thanh niên nhận lệnh điều khám.

Khám sơ tuyển nghĩa vụ quân sự tại xã Kha Sơn.
Khám sơ tuyển nghĩa vụ quân sự tại xã Kha Sơn.

Kết quả, 1.030 thanh niên có sức khỏe từ loại 1 đến loại 3. Nhìn chung, số thanh niên đến khám sơ tuyển cơ bản có mặt đúng giờ, đảm bảo theo giấy gọi điều khám; chất lượng sức khỏe của các thanh niên tham gia khám sơ tuyển cao hơn trung bình mọi năm.

Theo dự ước chỉ tiêu giao quân năm 2024, huyện Phú Bình có 310 công dân tham gia nghĩa vụ, trong đó có 270 công dân nhập ngũ vào Quân đội (tăng 10 công dân so với năm 2023), 40 công dân thực hiện nghĩa vụ Công an nhân dân.

Để hoàn thành chỉ tiêu này, huyện phấn đấu có 1.135 công dân tham gia khám tuyển tại huyện. Vì vậy, thời gian này, các địa phương tiếp tục tổ chức khám "vét" để đảm bảo chỉ tiêu được giao.