Thực hành diễn tập động viên năm 2023

Thiều Chung (Bộ CHQS tỉnh) 16:51, 30/08/2023

Trong hai ngày 29 và 30-8, huyện Đại Từ tổ chức thực hành diễn tập động viên quân nhân dự bị năm 2023.

Hội nghị Đảng uỷ Quân sự huyện ra Nghị quyết lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ huy động và tiếp nhận lực lượng dự bị động viên.
Hội nghị Đảng uỷ Quân sự huyện ra Nghị quyết lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ huy động và tiếp nhận lực lượng dự bị động viên.

Sau khi nhận Lệnh của Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh theo tình huống giả định trong diễn tập, Ban CHQS huyện Đại Từ chủ động tham mưu cho cấp uỷ, chính quyền địa phương khẩn trương triển khai các bước diễn tập; chuyển lực lượng vũ trang (LLVT) vào các trạng thái sẵn sàng chiến đấu, chuyển địa phương vào các trạng thái về quốc phòng; huy động lực lượng dự bị động viên làm nhiệm vụ chiến đấu bảo vệ Tổ quốc.

Sau các bước chuyển trạng thái sẵn sàng chiến đấu của LLVT, huyện Đại Từ tổ chức Hội nghị Đảng uỷ Quân sự huyện ra nghị quyết lãnh đạo chuyển LLVT vào các trạng thái thời chiến. Hội đồng Nghĩa vụ quân sự huyện họp phiên bất thường triển khai các biện pháp huy động lực lượng tham gia chiến đấu bảo vệ địa phương.

Cán bộ, chiến sĩ Đại đội 1, Tiểu đoàn 7 - huyện Đại Từ lên đường thực hiện nhiệm vụ diễn tập.
Cán bộ, chiến sĩ Đại đội 1, Tiểu đoàn 7 - huyện Đại Từ lên đường thực hiện nhiệm vụ diễn tập.

Dưới sự chủ trì của đồng chí Bí thư Huyện uỷ, Bí thư Đảng ủy Quân sự và đồng chí Chủ tịch Hội đồng Nghĩa vụ quân sự huyện, Đại Từ vận hành cơ chế lãnh đạo trong diễn tập linh hoạt, sát điều kiện thực tế tại địa phương; các cấp, ngành nắm được nhiệm vụ cụ thể và triển khai kịp thời đến cơ sở.

Sau phần vận hành cơ chế lãnh đạo, trạm tiếp nhận tập trung quân nhân dự bị động viên được thành lập; 100% cán bộ, chiến sĩ Tiểu đoàn Dự bị động viên của huyện đã nhận lệnh gọi nhập ngũ và có mặt đúng thời gian quy định; 1 đại đội bộ binh của Tiểu đoàn được giữ lại để huấn luyện làm nhiệm vụ chiến đấu trong Cuộc diễn tập khu vực phòng thủ huyện thời gian tới.