Đại Từ: Bồi dưỡng diễn tập khu vực phòng thủ

Hải Hằng 15:05, 15/08/2023

Ngày 15-8, Ban Tổ chức diễn tập khu vực phòng thủ huyện Đại Từ tổ chức bồi dưỡng diễn tập khu vực phòng thủ huyện năm 2023.

 

Dự Hội nghị có các đồng chí Nguyễn Thanh Bình, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh; Đại tá Nguyễn Văn Đồng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh; Thường trực Huyện ủy, Thường trực HĐND, lãnh đạo UBND huyện, trưởng các phòng, ban, ngành, đoàn thể, cơ quan, đơn vị, lãnh đạo các xã, thị trấn trên địa bàn.

Trong thời gian 1 ngày, Hội nghị đã giới thiệu, hướng dẫn nội dung, tổ chức phương pháp diễn tập khu vực phòng thủ năm 2023: Âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch, xây dựng hệ thống văn kiện trong diễn tập khu vực phòng thủ huyện; thứ tự hành động, phương pháp tiến hành trên các cương vị tập. Từ đó thống nhất nội dung, phương pháp, xây dựng hệ thống các văn kiện bảo đảm cho diễn tập khu vực phòng thủ; thống nhất nội dung trong các giai đoạn diễn tập làm cơ sở cho các phòng, ban, ngành, đoàn thể, cơ quan, đơn vị của huyện chuẩn bị và thực hành diễn tập đạt kết quả cao.

Đợt bồi dưỡng nhằm nâng cao trình độ, năng lực lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của cấp ủy, chính quyền, vai trò tham mưu của các ban, ngành, MTTQ, các đoàn thể, lực lượng vũ trang trong chuẩn bị và thực hành diễn tập; giúp đội ngũ cán bộ nắm chắc nguyên tắc tổ chức và phương pháp diễn tập…

Đồng chí Nguyễn Thanh Bình đề nghị huyện Đại Từ làm tốt công tác chuẩn bị các công trình, khu vực diễn ra hoạt động diễn tập, đảm bảo an ninh trật tự và có phương án tăng gia sản xuất phù hợp trong từng điều kiện cụ thể... Đặc biệt là ứng dụng công nghệ thông tin trong diễn tập khu vực phòng thủ.

Sau khi được bồi dưỡng, các cơ quan, đơn vị nhanh chóng triển khai xây dựng văn kiện và làm công tác chuẩn bị, hoàn chỉnh các nội dung theo kế hoạch.