Quân khu 1: Thẩm định gần 3 nghìn hồ sơ đối tượng chính sách

Phong Sương (Quân khu 1) 18:39, 15/11/2023

Chiều 15-11, Quân khu 1 tổ chức Hội nghị thẩm định hồ sơ theo Quyết định số 49, 62, 142, 290 của Thủ tướng Chính phủ về một số chế độ, chính sách đối với dân công hỏa tuyến tham gia kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ, chiến tranh bảo vệ Tổ quốc và làm nhiệm vụ quốc tế (ảnh). Thiếu tướng Nguyễn Đình Chiêu, Phó Chính ủy, Trưởng Ban Chỉ đạo 24 Quân khu, chủ trì Hội nghị.

 

Trong tổng số 2.898 hồ sơ tiếp nhận từ các địa phương (gồm: Tỉnh Lạng Sơn 1.162 hồ sơ; Bắc Giang 1.116 hồ sơ; Cao Bằng 370 hồ sơ; Thái Nguyên 109 hồ sơ; Bắc Ninh 128 hồ sơ và Bắc Kạn 13 hồ sơ), Ban Chỉ đạo 24 Quân khu 1 thẩm định có 2.894 hồ sơ đủ điều kiện được hưởng trợ cấp 1 lần.

Tổng số tiền chi trả theo Quyết định số 49 của Thủ tướng Chính phủ là hơn 4,5 tỷ đồng (mức bình quân hơn 2 triệu đồng/người); chi trả theo Quyết định số 62 là hơn 2,3 tỷ đồng; chi trả theo Quyết định số 142 là 84,9 triệu đồng và chi trả theo Quyết định số 290 là hơn 11 triệu đồng.

Công tác xét duyệt được tiến hành chặt chẽ, đúng quy định. Cấp ủy, chính quyền các địa phương và các đơn vị lãnh đạo, chỉ đạo chặt chẽ từ cơ sở; tổ chức xét duyệt, thẩm định đúng quy trình, bảo đảm công khai, dân chủ từ cơ sở. Các đơn vị, địa phương đã làm tốt công tác tuyên truyền, phổ biến chế độ, chính sách để các địa phương thực hiện theo đúng quy định.