Đồng Hỷ: Diễn tập chiến đấu trong khu vực phòng thủ xã Khe Mo

Hoàng Lưu (Đồng Hỷ) 12:15, 08/11/2023

Ngày 7 và 8-11, Ban Chỉ đạo diễn tập huyện Đồng Hỷ tổ chức diễn tập chiến đấu trong khu vực phòng thủ xã Khe Mo năm 2023. Đây là đơn vị tổ chức diễn tập trước để rút kinh nghiệm của huyện.

 

Cuộc diễn tập gồm 3 giai đoạn: Chuyển lực lượng vũ trang vào các trạng thái sẵn sàng chiến đấu; chuyển hoạt động của địa phương vào các trạng thái, tình trạng quốc phòng; tổ chức chuẩn bị chiến đấu; thực hành chiến đấu. 

Sau Lễ khai mạc, Đảng ủy xã tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành; HĐND xã ra nghị quyết chuyển lực lượng vũ trang (LLVT) xã từ trạng thái sẵn sàng cơ động tăng cường lên trạng thái sẵn sàng cơ động cao; chuyển hoạt động của địa phương vào tình trạng khẩn cấp về quốc phòng…

Tiếp đó, xã thực hành xử trí tình huống A2 đánh chiếm lại mục tiêu trụ sở (UBND), tiến hành chuyển LLVT từ trạng thái sẵn sàng chiến đấu cao lên trạng thái sẵn sàng chiến đấu toàn bộ; chuyển hoạt động của địa phương vào trạng thái chiến tranh; phòng tránh, đánh địch tiến công hỏa lực; tổ chức chuẩn bị chiến đấu và thực hành chiến đấu.

Cuộc diễn tập đảm bảo các nội dung theo kế hoạch, an toàn về người và trang thiết bị.

Theo kế hoạch năm 2023, huyện Đồng Hỷ có 4 đơn vị là xã Khe Mo, xã Cây Thị, thị trấn Hóa Thượng và thị trấn Sông Cầu tổ chức diễn tập đủ các nội dung. Thời gian từ ngày 7 đến 16/11/2023.

Đợt diễn tập nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo của cấp ủy đảng, điều hành của chính quyền; đồng thời nâng cao khả năng tổ chức của LLVT địa phương trong phòng, chống chiến lược “diễn biến hòa bình”, bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trong khu vực phòng thủ.