Đồng Hỷ: 4 xã, thị trấn tổ chức diễn tập chiến đấu trong khu vực phòng thủ

Minh Phương 11:47, 17/10/2023

Ngày 17-10, Huyện ủy Đồng Hỷ tổ chức Hội nghị triển khai nhiệm vụ diễn tập chiến đấu xã, thị trấn trong khu vực phòng thủ năm 2023 (ảnh).

 

Năm nay, huyện Đồng Hỷ có 4 xã, thị trấn là: Khe Mo, Cây Thị, Sông Cầu và Hóa Thượng diễn tập đủ 2 nội dung, bao gồm vận hành cơ chế và thực binh, thực hiện kinh tế kết hợp với quốc phòng ở cơ sở. Thời gian diễn tập là 3 ngày/đơn vị.

Nội dung diễn tập được chia làm 3 giai đoạn: Chuyển lực lượng vũ trang vào trạng thái sẵn sàng chiến đấu; chuyển hoạt động của địa phương vào trạng thái quốc phòng; tổ chức chuẩn bị chiến đấu; thực hành chiến đấu.

Thời gian tổ chức diễn tập từ ngày 7-11 đến 16-11, với yêu cầu thực hành tổ chức diễn tập vận hành cơ chế cấp xã, có sự tham gia của các ngành, đoàn thể, các tầng lớp nhân dân, lực lượng vũ trang xã; đảm bảo thiết thực, hiệu quả, bí mật, an toàn, tiết kiệm.

Diễn tập chiến đấu phòng thủ cấp xã là nội dung quan trọng nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo của cấp ủy đảng, sự điều hành của chính quyền, khả năng tham mưu và tổ chức thực hiện nhiệm vụ của lực lượng quân sự, công an và các ban, ngành, đoàn thể địa phương; đồng thời nâng cao khả năng tổ chức chỉ huy của lực lượng vũ trang trong phòng, chống chiến lược “diễn biến hòa bình”, “bạo loạn lật đổ” của các thế lực thù địch…