Đại Từ: Hoàn thành công tác khám sơ tuyển nghĩa vụ quân sự

Thu Huyền 17:22, 19/10/2023

Nhằm chuẩn bị cho công tác tuyển quân năm 2024, đến nay, Hội đồng Nghĩa vụ quân sự (NVQS) huyện Đại Từ đã hoàn thành công tác khám sơ tuyển nghĩa vụ quân sự cho thanh niên trong độ tuổi sẵn sàng nhập ngũ. Đến nay, công tác khám sơ tuyển tại 100% xã, thị trấn đã hoàn thành.

Thanh niên xã Cù Vân tham gia khám tuyển nghĩa vụ quân sự.
Thanh niên xã Cù Vân tham gia khám tuyển nghĩa vụ quân sự.

Hội đồng NVQS các xã, thị trấn đã phát lệnh khám sơ tuyển tới 1.125 thanh niên. Kết quả, 810 thanh niên có sức khỏe từ loại 1 đến loại 3. Cụ thể: loại 1 có 90 thanh niên; loại 2 có 320 thanh niên; 400 thanh niên có sức khỏe loại 3.

Nhờ thực hiện tốt công tác tuyên truyền nên các thanh niên đến khám sơ tuyển bảo đảm đúng thời gian, địa điểm theo quy định và chấp hành tốt các yêu cầu khám sơ tuyển.

Dự ước chỉ tiêu giao quân năm 2024, huyện Đại Từ có 325 công dân tham gia nghĩa vụ, trong đó có 285 công dân nhập ngũ vào Quân đội, 40 công dân thực hiện nghĩa vụ Công an nhân dân.