Chuyển biến tích cực trong thực hiện Luật Nghĩa vụ quân sự

Hồng Tâm 11:54, 17/10/2023

Những năm qua, cấp ủy, chính quyền các cấp của tỉnh Thái Nguyên đã quán triệt, triển khai thực hiện hiệu quả Luật Nghĩa vụ quân sự (NVQS) năm 2015. Nhờ đó, công tác tuyển quân và huy động lực lượng dự bị động viên được thực hiện tốt, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội và hoàn thành công tác quốc phòng, quân sự địa phương.

Thanh niên phường Hồng Tiến (TP. Phổ Yên) tham gia khám sơ tuyển NVQS năm 2024.
Thanh niên phường Hồng Tiến (TP. Phổ Yên) tham gia khám sơ tuyển NVQS năm 2024.

Cùng với cả nước, công tác tuyển quân trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên thời gian gần đây gặp những khó khăn nhất định. Đáng chú ý là do tác động từ đời sống xã hội đến tư tưởng, nhận thức khiến một số thanh niên sử dụng biện pháp đối phó khi đi khám sức khỏe NVQS, như xăm hình, chữ trên cơ thể, sử dụng thuốc kích thích...

Tình hình tệ nạn xã hội diễn biến phức tạp, số thanh niên vi phạm pháp luật có chiều hướng gia tăng, không đủ tiêu chuẩn chính trị để nhập ngũ. Cùng với đó là một số quy định về việc tạm hoãn gọi nhập ngũ trong Luật NVQS và các văn bản hướng dẫn còn chưa cụ thể, rõ ràng.

Để khắc phục những khó khăn trên, công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục Luật NVQS đã được cả hệ thống chính trị trong tỉnh tham gia và xác định là một nhiệm vụ trọng tâm; tiến hành theo nhiều hình thức trên các phương tiện thông tin đại chúng; tổ chức trao đổi, tọa đàm và phát trên hệ thống loa truyền thanh cơ sở; tập huấn kiến thức quốc phòng, an ninh cho các đối tượng, qua các đợt sơ, khám tuyển NVQS ở cơ sở; lồng ghép nội dung Luật vào chương trình giáo dục quốc phòng - an ninh chính khóa, hoạt động ngoại khóa ở các trường...

Đặc biệt, các địa phương tổ chức bồi dưỡng nhận thức về Đảng cho thanh niên trước khi lên đường nhập ngũ, trong đó lồng ghép nội dung cơ bản của Luật NVQS như: Đối tượng, độ tuổi gọi nhập ngũ; quyền, nghĩa vụ, trách nhiệm và niềm tự hào của công dân khi thực hiện nghĩa vụ thiêng liêng với Tổ quốc; chế tài xử lý đối với hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực quốc phòng, cơ yếu...

Anh Hoàng Minh Hiếu, ở tổ dân phố Dộc Mấu, thị trấn Đu (Phú Lương), cho biết: Dù đang làm việc ở Hà Nội nhưng khi có giấy gọi, tôi đã bố trí thời gian để về khám sơ tuyển đúng lịch. Đó là trách nhiệm và nghĩa vụ của mỗi thanh niên.

UBND tỉnh đã ban hành các kế hoạch, quyết định, văn bản chỉ đạo; quy định, hướng dẫn thực hiện quy trình tuyển chọn gọi công dân nhập ngũ theo Luật NVQS năm 2015. Công tác đăng ký NVQS, quản lý nguồn công dân sẵn sàng nhập ngũ được các địa phương triển khai đồng bộ; việc khám sơ tuyển được thực hiện nghiêm túc ở cả 3 nội dung: Chính trị đạo đức, sức khỏe và văn hóa.

Theo thống kê, trong giai đoạn 2016-2023, toàn tỉnh đã xét duyệt 20.874 công dân nhập ngũ vào Quân đội; phát lệnh gọi 14.835 công dân, trong đó chính thức là 14.250 công dân.

Việc tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ chặt chẽ từ cấp tỉnh đến cơ sở, với tinh thần tuyển người nào chắc người đó, người nào có lai lịch chính trị tốt, tuổi đời, sức khỏe bảo đảm, đủ tiêu chuẩn về văn hóa được ưu tiên lựa chọn.

Sau khi có kết quả khám tuyển cấp huyện, các xã, phường, thị trấn quan tâm làm tốt công tác thâm nhập “3 gặp, 4 biết”, đến từng nhà gặp công dân, thân nhân và đoàn thể cơ sở để nắm chắc hoàn cảnh, lý lịch chính trị của gia đình.

Để tân binh yên tâm lên đường nhập ngũ, tỉnh Thái Nguyên chỉ đạo các địa phương thực hiện nghiêm túc chế độ chính sách và công tác hậu phương quân đội. Cụ thể là việc cấp thẻ bảo hiểm y tế cho thân nhân của quân nhân; miễn học phí cho con của hạ sĩ quan, binh sĩ tại ngũ, trợ cấp đột xuất cho gia đình quân nhân tại ngũ gặp khó khăn do thiên tai, dịch bệnh; phối hợp chặt chẽ với đơn vị giao quân, các trường dạy nghề trong và ngoài Quân đội, doanh nghiệp đứng chân trên địa bàn tuyên truyền hướng nghiệp, đào tạo nghề và bố trí việc làm phù hợp cho quân nhân xuất ngũ. Từ năm 2016 tới nay có tổng số 9.957 đồng chí được đào tạo nghề, bố trí việc làm, chiếm 71,2% tổng số hạ sĩ quan, quân nhân xuất ngũ.

Có thể khẳng định, Thái Nguyên đã tổ chức tuyển quân chặt chẽ, đúng quy trình, đúng Luật NVQS; bảo đảm khách quan, dân chủ, công khai. Để tiếp tục thực hiện tốt Luật NVQS, tỉnh tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy đảng, sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục Luật NVQS và các văn bản hướng dẫn thi hành...

Năm 2024, Chính phủ giao tỉnh Thái Nguyên tuyển chọn và gọi nhập ngũ 2.350 công dân, trong đó 2.000 công dân nhập ngũ vào Quân đội, 350 công dân thực hiện nghĩa vụ Công an nhân dân.

Các địa phương đã xây dựng kế hoạch và chỉ đạo cấp xã tổ chức sơ tuyển NVQS về chính trị, văn hóa và sức khỏe xong trước ngày 15/10/2023.