Quân khu 1: Tổng kết Luật Nghĩa vụ quân sự năm 2015 và rút kinh nghiệm Công tác tuyển quân giai đoạn 2016-2023

Theo QĐND 14:52, 09/10/2023

Sáng 9-10, Quân khu 1 tổ chức hội nghị trực tuyến tổng kết Luật Nghĩa vụ quân sự năm 2015 và rút kinh nghiệm công tác tuyển quân từ năm 2016 đến 2023. Trung tướng Nguyễn Hồng Thái, Ủy viên Trung ương Đảng, Tư lệnh Quân khu dự và chủ trì hội nghị tại điểm cầu trung tâm Sở chỉ huy Quân khu.

Quang cảnh hội nghị trực tuyến tổng kết Luật Nghĩa vụ quân sự năm 2015 và rút kinh nghiệm công tác tuyển quân từ năm 2016 đến 2023 tại điểm cầu Sở chỉ huy Quân khu 1.
Quang cảnh hội nghị trực tuyến tổng kết Luật Nghĩa vụ quân sự năm 2015 và rút kinh nghiệm công tác tuyển quân từ năm 2016 đến 2023 tại điểm cầu Sở chỉ huy Quân khu 1.

Cùng tham dự hội nghị có Trung tướng Dương Đình Thông, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu; các đồng chí trong Thường vụ Đảng ủy, Bộ tư lệnh Quân khu; đại biểu lãnh đạo các cơ quan Quân khu; đại biểu các phòng, ban, cơ quan liên quan cùng lãnh đạo, chỉ huy các cơ quan, đơn vị trong toàn Quân khu dự tại 15 điểm cầu.

Tại hội nghị, ý kiến thảo luận của các đại biểu thống nhất cùng báo cáo trung tâm cho rằng: Từ năm 2016 đến nay, công tác tuyên truyền Luật Nghĩa vụ quân sự (NVQS) và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật đã được cấp ủy, chính quyền và các ban ngành đoàn thể quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện toàn diện; có nhiều giải pháp tích cực, phù hợp với điều kiện thực tế của từng địa phương để nâng cao chất lượng, hiệu quả thực hiện Luật và công tác tuyển quân trong điều kiện hiện nay.

Hội đồng nghĩa vụ quân sự và Hội đồng khám sức khỏe nghĩa vụ quân sự các cấp thường xuyên được kiện toàn, hoạt động đúng chức năng nhiệm vụ; cơ quan quân sự các địa phương đã phát huy tốt vai trò là cơ quan trung tâm tổ chức hiệp đồng, triển khai thực hiện nhiệm vụ; chủ động phối hợp hiệp đồng giữa các cấp, các ngành (từ công tác đăng ký, quản lý nguồn, bình cử, sơ tuyển, khám tuyển, xét duyệt tiêu chuẩn...).

Chế độ chính sách đối với quân nhân và gia đình quân nhân được quan tâm bảo đảm đầy đủ, kịp thời; các đơn vị được giao nhiệm vụ tuyển quân, quản lý, huấn luyện, rèn luyện bộ đội đã chủ động phối hợp với các địa phương (cơ quan quân sự) trong thực hiện quy trình các bước; thường xuyên làm tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng và xác định trách nhiệm của quân nhân đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc…

Phát biểu kết luận hội nghị, Trung tướng Nguyễn Hồng Thái, Ủy viên Trung ương Đảng, Tư lệnh Quân khu 1 ghi nhận, biểu dương kết quả đạt được trong triển khai thực hiện Luật NVQS và công tác tuyển quân những năm qua của các địa phương, đơn vị. Với những vấn đề khó khăn, vướng mắc, bất cập, kiến nghị, đề xuất trong hội nghị, đồng chí Tư lệnh Quân khu 1 giao Bộ Tham mưu Quân khu tổng hợp báo cáo cấp có thẩm quyền nghiên cứu đề nghị sửa đổi cho phù hợp với điều kiện hiện nay.

Trung tướng Nguyễn Hồng Thái, Ủy viên Trung ương Đảng, Tư lệnh Quân khu 1 phát biểu kết luận hội nghị.
Trung tướng Nguyễn Hồng Thái, Ủy viên Trung ương Đảng, Tư lệnh Quân khu 1 phát biểu kết luận hội nghị.

Để thực hiện tốt Luật NVQS và công tác tuyển quân trong thời gian tới, Trung tướng Nguyễn Hồng Thái đề nghị cấp ủy, chính quyền các địa phương, Hội đồng nghĩa vụ quân sự các cấp và cấp ủy, chỉ huy các đơn vị xác định tiếp tục tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai và kiểm tra việc thực hiện Luật NVQS và công tác tuyển quân ở từng địa phương, đơn vị.

Làm tốt công tác tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm trong thực hiện Luật NVQS và sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc; không ngừng nâng cao chất lượng công tác tuyển quân, hạn chế thấp nhất phải loại trả, bù đổi và kiên quyết không đưa vào LLVT những công dân không đủ tiêu chuẩn về chính trị, đạo đức, sức khỏe.

Cơ quan quân sự các cấp phát huy chức năng là cơ quan trung tâm làm tham mưu đề xuất với cấp ủy, chính quyền địa phương về công tác quốc phòng, quân sự địa phương nói chung và công tác tuyển quân nói riêng; các địa phương, đơn vị; tiếp tục thực hiện có hiệu quả chính sách đối với quân nhân và hậu phương quân đội đặc biệt là chính sách học nghề và tạo việc làm cho quân nhân xuất ngũ…