431 tác phẩm của tuổi trẻ tham gia cuộc thi tìm hiểu pháp luật cấp toàn quân

Theo qdnd.vn 16:34, 05/10/2023

Hưởng ứng Cuộc thi “Thanh niên Quân đội thượng tôn pháp luật”, các cơ quan, đơn vị trong toàn quân tổ chức tuyên truyền, phát động, thu hút đông đảo cán bộ, đoàn viên, thanh niên tham gia với gần 290.000 tác phẩm dự thi ở cấp cơ sở và trên cơ sở, 431 tác phẩm dự thi cấp toàn quân.

431 tác phẩm của tuổi trẻ tham gia cuộc thi tìm hiểu pháp luật cấp toàn quân.
431 tác phẩm của tuổi trẻ tham gia cuộc thi tìm hiểu pháp luật cấp toàn quân.

Ngày 5 và 6-10, Ban giám khảo Cuộc thi tìm hiểu với chủ đề “Thanh niên Quân đội thượng tôn pháp luật” cấp toàn quân tổ chức chấm thi vòng chung khảo.

Thượng tá Mè Quang Thắng, Phó trưởng phòng Biên tập Công tác Đảng, công tác chính trị, Báo Quân đội nhân dân, thành viên Ban giám khảo phát biểu ý kiến tại buổi chấm chung khảo.

Theo Thượng tá Nguyễn Quang Huy, Phó trưởng ban Thanh niên Quân đội, Trưởng ban giám khảo cuộc thi, thực hiện Quyết định số 762/QĐ-CT ngày 17-3-2023 của Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam phê duyệt Kế hoạch số 236/KH-TN ngày 9-3-2023 của Ban Thanh niên Quân đội về tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật cho thanh niên Quân đội và phát huy vai trò của thanh niên Quân đội tham gia công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, vận động nhân dân chấp hành pháp luật tại cơ sở năm 2023; Ban Thanh niên Quân đội chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tham mưu tổ chức Cuộc thi tìm hiểu với chủ đề “Thanh niên Quân đội thượng tôn pháp luật”. Các cơ quan, đơn vị trong toàn quân đã tổ chức tuyên truyền, phát động, thu hút đông đảo cán bộ, đoàn viên, thanh niên tham gia; tổ chức tổng kết, trao giải từ cấp cơ sở trở lên và gửi bài tham dự cuộc thi cấp toàn quân.

Ban tổ chức tiếp nhận 431 tác phẩm dự thi cấp toàn quân. Ban giám khảo tổ chức chấm thi tập trung, theo nguyên tắc tập trung dân chủ, bảo đảm chặt chẽ, nghiêm túc, trung thực, khách quan.

Đây là hoạt động thiết thực của tuổi trẻ Quân đội nhằm cụ thể hóa, triển khai thực hiện có hiệu quả các văn bản chỉ đạo của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, Tổng cục Chính trị, Bộ Tổng Tham mưu Quân đội nhân dân Việt Nam và cấp ủy, chỉ huy các cấp về công tác phổ biến, giáo dục pháp luật cho thanh niên Quân đội; đồng thời là hoạt động trọng tâm của thanh niên Quân đội hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam năm 2023.

Toàn quân có gần 290.000 tác phẩm dự thi ở cấp cơ sở và trên cơ sở, 2.981 tác phẩm dự thi và 1.324 tác phẩm được trao giải ở cấp trực thuộc Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng.

Ở cấp toàn quân, Ban Thanh niên Quân đội tiếp nhận 431 tác phẩm dự thi của 52 cơ quan, đơn vị trực thuộc Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng; một số đơn vị gửi số lượng bài thi vượt trội, như: Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng, Binh chủng Đặc công, Quân chủng Hải Quân, Bộ đội Biên phòng...

Căn cứ Quy chế chấm điểm, tại vòng chung khảo, Ban giám khảo tổ chức chấm thi tập trung, theo nguyên tắc tập trung dân chủ, bảo đảm chặt chẽ, nghiêm túc, trung thực, khách quan.

Theo kế hoạch, lễ tổng kết, trao giải cuộc thi diễn ra vào tháng 11-2023, tại Hà Nội.