Nâng cao hiệu quả công tác quân sự, quốc phòng ở cơ sở

Thu Huyền 07:48, 01/04/2024

Thực hiện Hướng dẫn số 24-HD/BTCTW của Ban Tổ chức Trung ương về tổ chức và hoạt động của chi bộ quân sự xã, phường, thị trấn (chi bộ quân sự xã), đến nay, huyện Đại Từ đã hoàn thành việc thành lập chi bộ quân sự cấp xã. Hoạt động này góp phần nâng cao chất lượng dân quân ở cơ sở, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân ngày càng vững chắc.  

Lễ công bố quyết định thành lập Chi bộ Quân sự xã Phú Xuyên (Đại Từ).
Lễ công bố quyết định thành lập Chi bộ Quân sự xã Phú Xuyên (Đại Từ).

Huyện Đại Từ có 27/29 xã, thị trấn đã hoàn thành việc thành lập chi bộ quân sự cấp xã nhiệm kỳ 2020-2025, trực thuộc đảng ủy cơ sở. Riêng 2 xã Na Mao và Vạn Thọ nằm trong lộ trình sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã giai đoạn 2023-2025 nên không thực hiện thành lập.

Trong số 27 xã, thị trấn kể trên thì thị trấn Hùng Sơn đã có chi bộ quân sự từ năm 2011, nay được kiện toàn lại cơ cấu đảng viên theo đúng Hướng dẫn số 24-HD/BTCTW.

Đồng chí Nguyễn Hữu Quyết, Bí thư Đảng ủy, Bí thư Chi bộ Quân sự thị trấn Hùng Sơn, cho biết: Thực hiện Công văn số 91-CV/TU ngày 10/5/2011 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc thực hiện thí điểm thành lập chi bộ quân sự cấp xã, tháng 7-2011, Chi bộ Quân sự xã Hùng Sơn (nay là thị trấn Hùng Sơn) được thành lập với 6 đảng viên. Những năm qua, Chi bộ đã bám sát các kế hoạch, nhiệm vụ của ngành dọc cấp trên cũng như các nhiệm vụ của địa phương để tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương xây dựng các nghị quyết về công tác tuyển quân; diễn tập phòng thủ; công tác phòng, chống giảm nhẹ thiên tai; phòng, chống dịch bệnh...

Trong quá trình hoạt động, Chi bộ đã thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ tham mưu cho cấp ủy, chính quyền thực hiện khá tốt công tác quốc phòng, quân sự trên địa bàn. Trong các đợt tuyển quân, đảng viên trong Chi bộ tích cực phối hợp với các cơ quan, đơn vị nắm bắt tình hình, động viên các gia đình có thanh niên lên đường nhập ngũ. Chính vì vậy, số lượng giao quân của thị trấn luôn đảm bảo 100%, chất lượng ngày càng tốt hơn...

26 chi bộ quân sự cấp xã được thành lập mới năm 2024 có tổng số 155 đảng viên. Đảng viên trong chi bộ gồm bí thư đảng ủy, chủ tịch UBND cấp xã và các đảng viên trong ban chỉ huy quân sự, đơn vị dân quân cơ động.

Thượng tá Vũ Văn Thực, Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự huyện Đại Từ, cho hay: Việc thành lập chi bộ quân sự cấp xã góp phần cụ thể hóa các chỉ thị, nghị quyết, nâng cao nhận thức của cán bộ, địa phương về nhiệm vụ quốc phòng, thực hiện tốt nguyên tắc Đảng lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt lực lượng vũ trang, nâng cao chất lượng hoạt động của lực lượng dân quân.

Theo hướng dẫn, ngoài đồng chí bí thư đảng ủy thì giai đoạn này còn có sự tham gia của chủ tịch UBND cấp xã trong chi bộ quân sự. Điều này sẽ góp phần phát huy vai trò lãnh đạo của cấp ủy, chính quyền đối với cả hệ thống chính trị để thực hiện các nhiệm vụ quân sự, quốc phòng.

Căn cứ Hướng dẫn số 24-HD/BTCTW của Ban Tổ chức Trung ương, Tỉnh ủy đã ban hành Công văn số 2069-CV/TU, ngày 16/1/2024 về việc chỉ đạo và tổ chức thành lập chi bộ quân sự xã, phường, thị trấn. Trên cơ sở đó, Ban Thường vụ Huyện uỷ Đại Từ đã yêu cầu đảng ủy các xã, thị trấn chỉ đạo các chi bộ quân sự xã sau khi được thành lập bám sát chức năng, nhiệm vụ; chủ động tham mưu cho đảng ủy, UBND xã lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện hiệu quả nhiệm vụ quốc phòng, công tác quân sự địa phương. Đồng thời tập trung xây dựng chi bộ trong sạch, vững mạnh.

Đồng chí Nguyễn Văn Cừ, Trưởng Ban Tổ chức Huyện ủy Đại Từ, cho biết: Việc thành lập chi bộ quân sự cấp xã trên địa bàn đảm bảo nguyên tắc, quy trình, thủ tục theo Điều lệ Đảng, hướng dẫn của cấp trên và phù hợp thực tiễn. Sau khi được thành lập, các chi bộ quân sự đã xây dựng quy chế hoạt động, tập trung công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, xây dựng bản lĩnh chính trị cho cán bộ, đảng viên; nâng cao ý thức xây dựng nền quốc phòng toàn dân. Các nhiệm vụ được triển khai có sự phối hợp, thống nhất chặt chẽ dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền cấp xã.

Thời gian tới, để nâng cao hiệu quả hoạt động của mô hình chi bộ quân sự xã trên địa bàn, huyện Đại Từ tiếp tục chú trọng củng cố, kiện toàn cấp ủy, chi bộ quân sự xã, thị trấn đúng cơ cấu, thành phần, đảm bảo đủ số lượng, nâng cao chất lượng...