Xây dựng lực lượng dân quân tự vệ vững mạnh, rộng khắp

Mai An 09:28, 25/03/2024

Chủ tịch Hồ Chí Minh đã khẳng định: “Dân quân tự vệ (DQTV) và du kích là lực lượng của toàn dân tộc, là một lực lượng vô địch, là bức tường sắt của Tổ quốc, vô luận kẻ địch hung bạo thế nào, hễ đụng vào lực lượng đó, bức tường đó, thì địch nào cũng phải tan rã”. Trải qua 89 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành (28/3/1935 - 28/3/2024), dưới sự lãnh đạo của Đảng, bên cạnh việc xây dựng, bảo vệ an ninh - quốc phòng, DQTV còn là lực lượng bám sát cơ sở, đi đầu trong thực hiện chủ trương, chính sách của Đảng, tham gia hoạt động xã hội...

Lực lượng dân quân phường Đắc Sơn (TP. Phổ Yên) thực hành huấn luyện trên tại thao trường.
Lực lượng dân quân phường Đắc Sơn (TP. Phổ Yên) thực hành huấn luyện trên tại thao trường.

Nhận thức rõ vai trò quan trọng của lực lượng DQTV, trong những năm qua, Thái Nguyên đã quan tâm chỉ đạo cơ quan quân sự các cấp làm tốt công tác tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương tổ chức thực hiện tốt Luật DQTV và Đề án về xây dựng lực lượng DQTV tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2016-2025, tầm nhìn đến năm 2035. Lực lượng DQTV tỉnh được xây dựng theo quan điểm “vững mạnh, rộng khắp”, lấy chất lượng làm chính.

Theo đó, năm 2023, toàn tỉnh duy trì 418 cơ sở DQTV; tổng số DQTV đạt 22.727 người, chiếm 1,68% số dân. Trong đó, tỷ lệ đảng viên là 5.988 người (chiếm 26,35%, tăng 0,25% so với năm 2022).

Về công tác đào tạo, tập huấn, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đã xây dựng kế hoạch tập huấn cán bộ DQTV và chỉ đạo ban chỉ huy quân sự các huyện, thành phố, cơ quan, tổ chức tập huấn được 79 lớp, với 5.067 đồng chí; kết quả chung đạt khá, an toàn tuyệt đối. Trong huấn luyện DQTV,  Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh chỉ đạo xây dựng kế hoạch huấn luyện, chuẩn bị giáo án, vật chất, thao trường bãi tập và tổ chức huấn luyện theo đúng kế hoạch.

Trong năm, toàn tỉnh đã tổ chức huấn luyện cho 418/418 cơ sở DQTV, với quân số đạt 100%. Kết quả, chiến sĩ DQTV xếp loại giỏi đạt 30,65%, khá  52,99%, còn lại là đạt.

Toàn tỉnh huy động hơn 180 nghìn lượt DQTV tham gia bảo vệ an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, khắc phục hậu quả thiên tai, tìm kiếm cứu nạn, xây dựng nông thôn mới. Trên địa bàn có hàng chục mô hình điểm và đơn vị điểm DQTV được tổ chức, hoạt động hiệu quả. Trong năm, lực lượng DQTV tổ chức độc lập tuần tra và phối hợp tuần tra canh gác được 16.490 lần, với 66.617 lượt người tham gia.

Theo Đại tá Trần Ngọc Tiến, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh: Thời gian qua, lực lượng DQTV trong tỉnh luôn phối hợp hiệu quả với các lực lượng chức năng bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn; tham gia trực sẵn sàng chiến đấu trong các dịp lễ, tết, sự kiện chính trị quan trọng; tích cực tham gia khắc phục hậu quả hỏa hoạn, thiên tai. Cùng với đó, công tác huấn luyện, diễn tập, hội thi, hội thao được quan tâm; công tác huấn luyện, tham gia diễn tập đạt yêu cầu, an toàn tuyệt đối.

Lực lượng tự vệ Công ty CP Thương mại Thái Hưng thực hiện bài ngắm bắn bằng súng tiểu liên AK47.
Lực lượng tự vệ Công ty CP Thương mại Thái Hưng thực hiện bài ngắm bắn bằng súng tiểu liên AK47.

Trên thực tế, cấp ủy, chính quyền các cấp, người đứng đầu các cơ quan, tổ chức đã nhận thức ngày càng đầy đủ về vai trò của lực lượng DQTV; bảo đảm vũ khí, trang bị, trang phục, tổ chức huấn luyện, diễn tập nâng cao chất lượng tổng hợp, trình độ, khả năng sẵn sàng chiến đấu.

Với phương châm xây dựng lực lượng DQTV “vững mạnh, rộng khắp”, đủ về số lượng, bảo đảm chất lượng, nhiều địa phương trong tỉnh đã triển khai đồng bộ các giải pháp theo dõi, nắm, đăng ký công dân trong độ tuổi thực hiện nghĩa vụ DQTV; thường xuyên rà soát, kiện toàn tổ chức biên chế cán bộ ban chỉ huy quân sự cấp xã và lực lượng DQTV…

Cùng với đó là tích cực huy động các nguồn lực xây dựng lực lượng DQTV vững mạnh, phối hợp với các lực lượng khác hoàn thành tốt chức năng, nhiệm vụ bảo vệ Đảng, Nhà nước, bảo vệ tính mạng, tài sản của Nhân dân, phát huy vai trò nòng cốt trong xây dựng nền quốc phòng toàn dân, xây dựng cơ sở chính trị vững mạnh; ứng phó sự cố, thiên tai, dịch bệnh...

Thực hiện Đề án về xây dựng lực lượng DQTV tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2016-2025, tầm nhìn đến năm 2035, trong năm 2024 và những năm tiếp theo, Thái Nguyên tiếp tục chỉ đạo duy trì lực lượng DQTV trực sẵn sàng chiến đấu theo đúng quy định, phối hợp với các lực lượng khác nắm chắc tình hình an ninh chính trị và sẵn sàng tham gia xử trí các tình huống xảy ra trên địa bàn; huy động lực lượng DQTV tham gia diễn tập phòng thủ theo kế hoạch…

Cùng với đó là phối hợp chặt chẽ với các địa phương để có giải pháp thiết thực chăm lo cho lực lượng DQTV, dành nguồn lực phù hợp bảo đảm chế độ, chính sách, điều kiện làm việc cho DQTV. Cấp ủy, chính quyền các địa phương và cơ quan quân sự các cấp cũng sẽ thường xuyên quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo, tạo thuận lợi; đồng thời tăng cường kiểm tra, kịp thời khắc phục những mặt còn hạn chế để xây dựng lực lượng DQTV thực sự “vững mạnh, rộng khắp”, hoạt động hiệu quả.