Xã Minh Lập diễn tập chiến đấu trong khu vực phòng thủ

Minh Phương 16:01, 03/11/2022

Ngày 3-11, Ban Chỉ đạo diễn tập huyện Đồng Hỷ tổ chức khai mạc diễn tập chiến đấu xã Minh Lập trong khu vực phòng thủ năm 2022. Đây là xã được huyện chọn làm trước để các địa phương khác rút kinh nghiệm khi triển khai diễn tập thời gian tới.

Lãnh đạo huyện Đồng Hỷ kiểm tra khu vực sơ tán, thực binh.
Lãnh đạo huyện Đồng Hỷ kiểm tra khu vực sơ tán, thực binh.

Nội dung diễn tập được chia làm 3 giai đoạn gồm: Chuyển lực lượng vũ trang xã vào các trạng thái sẵn sàng chiến đấu; chuyển hoạt động của địa phương vào các trạng thái quốc phòng và tổ chức thực hành chiến đấu.

Thời gian diễn tập từ ngày 3-11 đến 5-11, với yêu cầu thực hành tổ chức diễn tập vận hành cơ chế cấp xã, có sự tham gia của các ngành, đoàn thể, các tầng lớp nhân dân, lực lượng vũ trang xã, đảm bảo thiết thực, hiệu quả, bí mật, an toàn, tiết kiệm.

Diễn tập chiến đấu phòng thủ cấp xã, thị trấn là một nội dung quan trọng nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo của cấp uỷ đảng, sự điều hành của chính quyền, khả năng tham mưu và tổ chức thực hiện nhiệm vụ của quân sự, công an và các ban, ngành, đoàn thể ở địa phương; đồng thời nâng cao khả năng tổ chức chỉ huy của lực lượng vũ trang trong phòng, chống chiến lược “diễn biến hòa bình”, “bạo loạn lật đổ” của các thế lực thù địch.

Năm nay, huyện Đồng Hỷ có 4 xã, thị trấn là Minh Lập, Nam Hòa, Văn Hán, Trại Cau diễn tập đủ 2 nội dung, bao gồm cả vận hành cơ chế và thực binh, kết hợp quốc phòng với kinh tế - xã hội và kinh tế - xã hội với quốc phòng ở cơ sở. Thời gian diễn tập 3 ngày/đơn vị…