Chuẩn bị tốt nhất cho diễn tập khu vực phòng thủ 

Mai An 16:03, 17/05/2024

Đó là ý kiến chỉ đạo của đồng chí Nguyễn Thanh Bình, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo diễn tập khu vực phòng thủ (KVPT) tỉnh, ngày 17-5, khi giao nhiệm vụ diễn tập KVPT năm 2024 cho hai huyện Võ Nhai và Đồng Hỷ. 

Hội nghị giao nhiệm vụ diễn tập khu vực phòng thủ huyện Đồng Hỷ năm 2024.
Hội nghị giao nhiệm vụ diễn tập khu vực phòng thủ huyện Đồng Hỷ năm 2024.

Nhấn mạnh diễn tập KVPT là nội dung quan trọng trong xây dựng và hoạt động của KVPT các huyện, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới, đồng chí Nguyễn Thanh Bình yêu cầu hai huyện Võ Nhai và Đồng Hỷ quán triệt sâu sắc chỉ thị về diễn tập KVPT, xác định đây là nhiệm vụ trọng tâm của cấp ủy, chính quyền và nhân dân địa phương trong năm 2024.

Đồng chí Nguyễn Thanh Bình giao nhiệm vụ diễn tập khu vực phòng thủ năm 2024 cho huyện Võ Nhai.
Đồng chí Nguyễn Thanh Bình giao nhiệm vụ diễn tập khu vực phòng thủ năm 2024 cho huyện Võ Nhai.

Đồng chí Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo diễn tập KVPT tỉnh cũng yêu cầu, trên cơ sở nội dung diễn tập và nhiệm vụ của địa phương, hai huyện Võ Nhai và Đồng Hỷ tổ chức huy động lực lượng, phương tiện và chuẩn bị vật chất bảo đảm đủ điều kiện diễn tập đạt kết quả cao, an toàn tuyệt đối; đẩy mạnh công tác tuyên truyền đến các cơ quan, đơn vị và nhân dân trên địa bàn về mục đích, ý nghĩa và tầm quan trọng của nhiệm vụ diễn tập, quyết tâm hoàn thành xuất sắc cuộc diễn tập KVPT năm 2024. Trong quá trình diễn tập cần vận dụng linh hoạt áp dụng các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo của cấp trên về xây dựng và hoạt động KVPT, bảo đảm sát với đặc điểm, tình hình của địa phương.

Các đại biểu kiểm tra thực địa khu vực diễn tập tại huyện Võ Nhai.
Các đại biểu kiểm tra thực địa khu vực diễn tập tại huyện Võ Nhai.

Theo kế hoạch, diễn tập KVPT huyện Võ Nhai và huyện Đồng Hỷ sẽ diễn ra trong quý III/2024. Đến nay, hai địa phương đã xây dựng chương trình, kế hoạch, ý định diễn tập KVPT và triển khai các bước chuẩn bị bảo đảm khoa học, phù hợp với đặc điểm địa bàn, nhiệm vụ tác chiến, khả năng mọi mặt của địa phương.