100% mỏ khoáng sản có hồ sơ đánh giá tác động môi trường

X.H 11:49, 07/06/2023

Thực hiện tốt các đề án tăng cường công tác quản lý Nhà nước về tài nguyên khoáng sản và bảo vệ môi trường (BVMT) giai đoạn 2017-2020 và giai đoạn 2021-2025, đến nay, 133 mỏ khoáng sản trên địa bàn tỉnh đã có hồ sơ đánh giá tác động môi trường, cải tạo phục hồi môi trường.

Theo thống kê, toàn tỉnh có trên 170 mỏ khoáng sản được cấp giấy phép khai thác, nhưng đến nay chỉ còn 133 mỏ có giấy phép khai thác khoáng sản còn hiệu lực. Trong đó có 8 mỏ than, 13 mỏ sắt, 4 mỏ chì kẽm, 5 mỏ thiếc, 1 mỏ đồng, 2 mỏ antimon, 4 mỏ titan, 6 mỏ vàng, 1 mỏ vonfram, 2 mỏ đolomit, 1 mỏ barit, 1 mỏ cao lanh, 3 mỏ đá vôi xi măng, 2 mỏ sét ximang, 29 mỏ đá vôi, 6 mỏ cát kết, 7 mỏ sét gạch ngói, 24 mỏ cát sỏi và 14 mỏ đất san lấp.

Công ty CP Đầu tư xây dựng và Khai thác khoáng sản Thăng Long là một trong những doanh nghiệp thực hiện tốt công tác bảo vệ môi trường trong khai thác khoáng sản.

Nhờ sự quyết liệt trong công tác quản lý Nhà nước về tài nguyên khoáng sản và BVMT, tính đến tháng 5-2023, 100% mỏ khoáng sản trên địa bàn tỉnh đã có hồ sơ đánh giá tác động môi trường, cải tạo, phục hồi môi trường; 18 mỏ đang hoạt động được cấp giấy phép môi trường hoặc giấy xác nhận hoàn thành công trình BVMT; 24/133 mỏ được cấp phép xả thải; 115 mỏ/80 doanh nghiệp phải thực hiện ký quỹ cải tạo, phục hồi môi trường, với tổng số tiền đã ký quỹ là gần 257 tỷ đồng.

Công tác BVMT trong khai thác khoáng sản luôn được quan tâm thông qua các hoạt động như thẩm định hồ sơ cấp phép đầu tư, đánh giá tác động môi trường; đẩy mạnh công tác thanh, kiểm tra về BVMT. Chỉ tính từ năm 2018 đến nay, các ngành chức năng đã tổ chức 35 cuộc kiểm tra về lĩnh vực này, qua đó kiến nghị xử phạt vi phạm hành chính với tổng số tiền hơn 1,2 tỷ đồng.