Đầu tư xây mới, nâng cấp 6 công trình cấp nước sinh hoạt tập trung

Việt Hùng 17:25, 02/04/2024

Năm 2024, huyện Đại Từ được UBND tỉnh phê duyệt 6 dự án cấp nước sinh hoạt tập trung nông thôn, với tổng mức đầu tư trên 50 tỷ đồng, từ nguồn ngân sách nhà nước. Địa phương đang được Trung tâm Nước sinh hoạt và Vệ sinh môi trường nông thôn (chủ đầu tư) thực hiện xây mới 3 công trình tại thị trấn Quân Chu, xã Phú Thịnh và xã Na Mao; sửa chữa, nâng cấp và mở rộng 3 công trình tại các xã Phúc Lương, Yên Lãng và Mỹ Yên. Những công trình này đáp ứng nhu cầu sử dụng nước cho gần 3.900 hộ dân.

Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ nước sạch Phú Xuyên đang cung cấp nước sạch cho gần 1.000 hộ dân xã Phú Xuyên và một số xã lân cận.
Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ nước sạch Phú Xuyên đang cung cấp nước sạch cho gần 1.000 hộ dân xã Phú Xuyên và một số xã lân cận.

Được biết, trên địa bàn huyện Đại Từ hiện có 43 công trình cấp nước sinh hoạt tập trung, trong đó, Trung tâm Nước sinh hoạt và Vệ sinh môi trường nông thôn quản lý 12 công trình; các công ty, doanh nghiệp, hợp tác xã quản lý 7 công trình; các công trình còn lại do UBND các xã, thị trấn quản lý.

Để nâng cao tỷ lệ hộ dân nông thôn được sử dụng nước sạch đạt theo quy chuẩn, sau khi rà soát tại các xã, thị trấn, huyện Đại Từ đã đề xuất tiếp tục xây dựng mới 4 công trình cấp nước tập trung tại các xã Lục Ba, Phúc Lương, Phú Cường và Cát Nê; sửa chữa, nâng cấp và mở rộng 3 công trình tại xã Phục Linh và thị trấn Quân Chu, với tổng mức đầu tư dự kiến hơn 30 tỷ đồng.