Xây dựng Công đoàn Viên chức tỉnh vững mạnh toàn diện

14:32, 25/11/2017

Trong 2 ngày 24 và 25-11, Công đoàn Viên chức tỉnh đã tổ chức Đại hội khóa V, nhiệm kỳ 2018-2023. Dự Đại hội có đồng chí Trần Xuân Hựu, Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh; Vũ Duy Hoàng, Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh; đại diện Công đoàn viên chức Việt Nam; lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể và 123 đại biểu đại diện cho hơn 3.300 đoàn viên công đoàn.

Kiểm điểm lại hoạt động trong nhiệm kỳ 2013-2018, Ban Chấp hành Công đoàn Viên chức tỉnh đã xây dựng chương trình, cụ thể hóa các chỉ tiêu nghị quyết đại hội, tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động cho phù hợp với đặc điểm của các cơ quan, đơn vị. Các công đoàn cơ sở đã tổ chức nhiều hoạt động chăm lo bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho đoàn viên chính đáng cho công chức, viên chức người lao động trong các cơ quan, đơn vị. Đồng thời tổ chức tốt các phong trào thi đua yêu nước, góp phần cùng đơn vị thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị được giao.

Trong nhiệm kỳ 2013-2018 đã có 120 lượt tập thể và cá nhân được Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam; Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động tỉnh, Công đoàn Viên chức Việt Nam và các cấp các ngành khen thưởng về thành tích trong công tác xây dựng Công đoàn cơ sở vững mạnh; trên 90% số cơ quan, đơn vị được công nhận là cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn cơ quan văn hóa.

Phát biểu tại Đại hội, lãnh đạo Liên đoàn Lao động tỉnh đã biểu dương, ghi nhận kết quả hoạt động của Công đoàn Viên chức tỉnh và bày tỏ niềm tin vào những nhóm giải pháp đủ mạnh để thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu mà Đại hội đưa ra trong nhiệm kỳ mới, xây dựng Công đoàn Viên chức tỉnh vững mạnh toàn diện.

 Tại Đại hội, các đại biểu đã đóng góp nhiều ý kiến vào mục tiêu, phương hướng nhằm thực hiện thắng lợi 05 chỉ tiêu lớn nhiệm kỳ 2018-2023, xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh, tích cực tham gia xây dựng Đảng, xây dựng cơ quan trong sạch vững mạnh.

Đại hội đã bầu 15 đồng chí vào BCH Công đoàn Viên chức tỉnh khóa V, nhiệm kỳ 2018-2023 và bầu đoàn đại biểu đi dự Đại hội XVI Công đoàn tỉnh, Đại hội Công đoàn Viên chức Việt Nam lần thứ V. Đồng chí Nguyễn Duy Tuấn được bầu tái cử giữ chức Chủ tịch Công đoàn Viên chức tỉnh; đồng chí Hoàng Thị Kim Yến, tái cử giữ chức Phó Chủ tịch Công đoàn Viên chức, nhiệm kỳ 2018-2023. Nhân dịp này, Công đoàn Viên chức tỉnh trao Kỷ niệm chương vì sự nghiệp tổ chức công đoàn cho 03 đồng chí có nhiều đóng góp cho hoạt động công đoàn.