Quyết Thắng xây dựng nông thôn mới nâng cao

Chung An 08:07, 07/02/2023

Năm 2023, xã Quyết Thắng là một trong hai địa phương của TP. Thái Nguyên đăng ký về đích nông thôn mới (NTM) nâng cao, làm cơ sở để về đích NTM kiểu mẫu trong năm 2024. Để hoàn thành mục tiêu này, ngay từ đầu năm, xã Quyết Thắng đã đề ra và triển khai thực hiện nhiều giải pháp trọng tâm

Tỷ lệ đường trục xã, xóm được nhựa hóa, bê tông hóa của xã Quyết Thắng hiện nay đã đạt từ 90-100%, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân đi lại.
Tỷ lệ đường trục xã, xóm được nhựa hóa, bê tông hóa ở xã Quyết Thắng hiện đạt 90-100%, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân đi lại, giao thương hàng hóa.

Năm 2015, xã Quyết Thắng là một trong những địa phương đầu tiên của TP. Thái Nguyên về đích NTM. Phát huy những kết quả đạt được, từ đó đến nay, địa phương tiếp tục duy trì và nâng cao chất lượng các tiêu chí. Cuối năm 2022, xã tiếp tục đăng ký về đích NTM nâng cao. Qua kết quả tự rà soát mới nhất theo Bộ tiêu chí NTM nâng cao, đến nay, Quyết Thắng đã đạt 17/19 tiêu chí; 2 tiêu chí còn lại chưa đạt gồm: thông tin và truyền thông (tiêu chí số 8) và môi trường (tiêu chí số 17). 

Để hoàn thành các nội dung chưa đạt, đầu năm 2023, xã Quyết Thắng đã kiện toàn lại Ban Chỉ đạo, Ban Quản lý xây dựng NTM xã; chỉ đạo, phối hợp với các tổ chức hội, đoàn thể chính trị - xã hội đẩy mạnh tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức của cộng đồng, nhằm huy động tối đa sự chung tay của nhân dân tham gia xây dựng NTM nâng cao.

Cụ thể, với tiêu chí môi trường, xã giao nhiệm vụ cho Hội Liên hiệp Phụ nữ, Hội Cựu chiến binh và Đoàn Thanh niên làm nòng cốt phối hợp triển khai thực hiện. Ông Nguyễn Thanh Vân, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh xã Quyết Thắng, cho hay: Với nhiệm vụ được giao, Hội thường xuyên tuyên truyền về mục đích, ý nghĩa của Chương trình xây dựng NTM tới toàn thể trên 1.100 hội viên, từ đó, lan tỏa đến nhân dân địa phương. Riêng với tiêu chí môi trường, thời gian qua, Hội đã chủ động phối hợp với Đoàn Thanh niên, Hội Liên hiệp Phụ nữ xã thường xuyên ra quân vệ sinh môi trường vào các dịp lễ, Tết, theo các tháng; phối hợp với các xóm nhắc nhở bà con để rác thải đúng nơi quy định.

Còn theo chị Nguyễn Thị Minh, Tổ trưởng tổ 4, Chi hội Phụ nữ xóm Trung Thành: Hiện nay, ý thức của bà con về việc thu gom rác thải được thực hiện rất tốt. Tuy nhiên, tỷ lệ hộ phân loại rác thải tại nguồn chưa cao. Do đó, thực hiện chủ trương từ xã, Hội cấp trên, chúng tôi đã họp phổ biến nội dung này đến hơn 40 hội viên trong tổ để nhắc nhở các hộ gia đình thực hiện đúng theo quy định. Trong năm nay, chúng tôi phấn đấu tỷ lệ thu gom rác thải đạt 70-80%.

Đối với tiêu chí thông tin và truyền thông, theo lãnh đạo chính quyền địa phương, xã đã đề xuất thành phố đầu tư xây dựng hạ tầng trạm truyền thanh và theo kế hoạch, trong năm 2023, Quyết Thắng sẽ được cấp kinh phí đầu tư xây dựng.

Bà Hà Thị Thạch, Phó Chủ tịch UBND xã Quyết Thắng, cho biết: Bên cạnh việc nỗ lực hoàn thành 2 tiêu chí còn lại, địa phương tiếp tục nâng cao chất lượng các tiêu chí đã đạt. Trong đó đặc biệt chú trọng đến những tiêu chí nhằm nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống cho người dân.

Theo đó, địa phương sẽ phối hợp hỗ trợ Hợp tác xã chè Hương Việt (đơn vị có mô hình liên kết gắn với tiêu thụ sản phẩm, giải quyết việc làm ổn định cho nhiều lao động địa phương) hoàn thành các thủ tục để được cấp mã số vùng trồng; phối hợp giới thiệu việc làm cho lao động địa phương; quảng bá sản phẩm nông nghiệp tiêu biểu, điểm du lịch của xã trên các nền tảng công nghệ số…

Theo bà Thạch: Mục tiêu của xã Quyết Thắng là phấn đấu đến hết năm 2023, thu nhập bình quân đầu người đạt 55 triệu đồng/người/năm và về đích NTM nâng cao theo đúng lộ trình đề ra. Đây cũng là điều kiện để địa phương tiếp tục chặng đường xây dựng và về đích NTM kiểu mẫu trong năm 2024, tạo đà để Quyết Thắng hội tụ đủ các yếu tố chuẩn bị lên phường theo mục tiêu kế hoạch đề ra.