HĐND TP. Thái Nguyên: Thông qua 10 nghị quyết quan trọng

Chung An 14:54, 15/09/2023

Ngày 15-9, HĐND TP. Thái Nguyên khóa XIX, nhiệm kỳ 2021-2026, tổ chức Kỳ họp thứ 12 (kỳ họp chuyên đề) để thảo luận, thông qua nhiều nội dung thuộc thẩm quyền.

ác đại biểu biểu quyết thông qua các nghị quyết tại Kỳ họp.
Các đại biểu HĐND TP. Thái Nguyên biểu quyết thông qua các nghị quyết tại Kỳ họp.

Tại Kỳ họp, HĐND thành phố đã nghe và thảo luận về 12 báo cáo, tờ trình với nhiều nội dung quan trọng, như: Báo cáo tổng kết thi hành Luật Hoạt động giám sát của Quốc hội và HĐND năm 2015 trên địa bàn TP. Thái Nguyên; điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất TP. Thái Nguyên thời kỳ 2021-2030; phê duyệt chủ trương đầu tư 2 dự án: Lắp đặt hệ thống đèn tín hiệu giao thông tại nút giao đường Cách mạng Tháng Tám - đường Bắc Nam và xây dựng, hoàn trả phần diện tích đất thu hồi của Giáo họ Nam Sơn, xã Linh Sơn; điều chỉnh chủ trương đầu tư 5 dự án; điều chỉnh Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 (lần 5); điều chỉnh Kế hoạch đầu tư công năm 2023 (đợt 2)…

Cũng tại Kỳ họp, HĐND TP. Thái Nguyên đã tiến hành miễn nhiệm chức vụ Trưởng Ban Pháp chế HĐND thành phố khóa XIX đối với ông Tô Hạ Sỹ để thực hiện quy trình điều động, chỉ định tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Đảng ủy và giữ chức vụ Bí thư Đảng ủy phường Phan Đình Phùng nhiệm kỳ 2020-2025; bầu chức vụ Trưởng Ban Pháp chế HĐND TP. Thái Nguyên khóa XIX đối với bà Mã Nguyễn Thị Mai Thảo, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố, Bí thư Đảng ủy phường Phan Đình Phùng.

Với sự nhất trí cao, các đại biểu HĐND thành phố đã biểu quyết thông qua 10 nghị quyết chuyên đề.