Quán triệt các nội dung cơ bản về cải cách tư pháp

Hoàng Anh 18:11, 27/09/2023

Chiều 27-9, Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp (CCTP) tỉnh tổ chức Hội nghị quán triệt những nội dung cơ bản về CCTP theo Nghị quyết số 27-NQ/TW ngày 9/11/2022 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về tiếp tục xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong giai đoạn mới (Nghị quyết số 27-NQ/TW).

Quang cảnh Hội nghị.
Quang cảnh Hội nghị.

Đồng chí Phạm Hoàng Sơn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo CCTP tỉnh, chủ trì Hội nghị. Dự Hội nghị có đồng chí Phạm Văn Thọ, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo CCTP tỉnh. Hội nghị được kết nối trực tuyến đến các huyện, thành phố và cơ quan tư pháp cấp huyện.

GS.TS Hoàng Thế Liên quán triệt một số nội dung cơ bản về CCTP theo Nghị quyết số 27 tại Hội nghị.
GS.TS Hoàng Thế Liên quán triệt một số nội dung cơ bản về CCTP trong Nghị quyết số 27-NQ/TW.

Tại Hội nghị, các đại biểu được GS.TS Hoàng Thế Liên, nguyên Thứ trưởng Thường trực Bộ Tư pháp, Ủy viên Hội đồng Khoa học của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, giới thiệu những nội dung cơ bản về CCTP và các điểm mới của Nghị quyết số 27-NQ/TW.

Trong đó tập trung vào các vấn đề: Công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục, nâng cao nhận thức về Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam; bảo đảm quyền làm chủ của nhân dân, thượng tôn Hiến pháp và pháp luật, tôn trọng, bảo đảm và bảo vệ quyền con người, quyền công dân; tiếp tục hoàn thiện hệ thống pháp luật và cơ chế tổ chức thực hiện pháp luật nghiêm minh, hiệu quả, bảo đảm yêu cầu phát triển đất nước nhanh và bền vững; xây dựng nền tư pháp chuyên nghiệp, hiện đại, công bằng, nghiêm minh, liêm chính, phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân…

Sau Hội nghị, Thường trực Ban Chỉ đạo CCTP tỉnh đề nghị các đại biểu, các sở, ngành, địa phương tiếp tục quán triệt, triển khai, tổ chức thực hiện nghiêm túc Nghị quyết số 27-NQ/TW và Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh nhằm tạo sự thống nhất cao về nhận thức và hành động của đội ngũ cán bộ, công chức các cơ quan tư pháp hai cấp của tỉnh, cán bộ, công chức làm công tác nội chính, CCTP tại các huyện ủy, thành ủy; rà soát, xác định rõ những nhiệm vụ chủ yếu nhằm cụ thể hóa và có giải pháp triển khai thực hiện phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của từng cơ quan, đơn vị, địa phương…