Sắp xếp, chỉnh trang các tuyến cáp viễn thông

Thu Hà 09:51, 20/09/2023

Từ ngày 18 đến 20-9, Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan thực hiện tuyến đường mẫu về chỉnh trang cáp viễn thông trên địa bàn tỉnh năm 2023.

Nhân viên các đơn vị có cáp viễn thông trên địa bàn tỉnh đã thực hiện chỉnh trang cáp viễn thông đoạn đường Cách mạng Tháng Tám.
Các đơn vị đã thực hiện chỉnh trang cáp viễn thông trên đoạn đường Cách mạng Tháng Tám (TP. Thái Nguyên).

Theo đó, tuyến đường mẫu về chỉnh trang cáp viễn thông được lựa chọn là đường Cách mạng Tháng Tám, đoạn từ nút giao đường Cách mạng Tháng Tám với đường Phan Đình Phùng đến nút giao cắt giữa đường Cách mạng Tháng Tám và đường sắt nội bộ của Công ty CP Gang thép Thái Nguyên (dốc Nguy hiểm cũ).

Các đơn vị có cáp viễn thông trên địa bàn tỉnh đã thực hiện chỉnh trang 6km cáp viễn thông, gồm các phần việc: Thanh thải, đưa dây cáp vào gông khuyên (hoặc bó gọn đối với các đoạn chưa có gông khuyên), treo lại dây cáp theo đúng quy chuẩn...

Công ty Điện lực Thái Nguyên đã hướng dẫn các đơn vị thi công đảm bảo an toàn điện đối với các tuyến có cột điện lực. Sở Thông tin và Truyền thông phối hợp với UBND TP. Thái Nguyên thực hiện kiểm tra, đánh giá tại tuyến đường được thực hiện chỉnh trang.

Sau khi thực hiện tuyến đường mẫu, Sở Thông tin và Truyền thông sẽ tiếp tục chủ trì, phối hợp với UBND các huyện, thành phố và các đơn vị liên quan thực hiện sắp xếp, chỉnh trang, kiểm tra 23 tuyến cáp trên địa bàn tỉnh. Dự kiến việc sắp xếp, chỉnh trang sẽ hoàn thiện trước ngày 15-11 nhằm đảm bảo an toàn và mỹ quan đô thị.