Cơ bản hoàn thành giải phóng mặt bằng tuyến đường liên kết vùng

Hoàng Cường 15:52, 09/10/2023

Tuyến đường liên kết, kết nối các tỉnh Thái Nguyên - Bắc Giang - Vĩnh Phúc, đoạn qua địa phận huyện Đại Từ và TP. Phổ Yên, có chiều dài 42,55km, tổng mức đầu tư 4.204 tỷ đồng, thời gian thực hiện từ năm 2021 đến 2024.

Thi công cầu Hòa Sơn trên địa bàn TP. Phổ Yên thuộc Dự án tuyến đường liên, kết nối các tỉnh Thái Nguyên - Bắc Giang - Vĩnh Phúc. 
Thi công cầu Hòa Sơn, trên địa bàn TP. Phổ Yên, thuộc Dự án Tuyến đường liên kết, kết nối các tỉnh Thái Nguyên - Bắc Giang - Vĩnh Phúc. 

Tính đến đầu tháng 9/2023, Dự án đã được giải phóng mặt bằng (GPMB) trên 99%; tỷ lệ giải ngân vốn đạt 62,9%. Trong đó, TP. Phổ Yên đã GPMB được 169,54/169,9ha, huyện Đại Từ là 55,56/56,7ha.  

Sau khi nhận bàn giao mặt bằng, chủ đầu tư Dự án đã phối hợp với chính quyền các địa phương giải quyết những "nút thắt", bảo đảm thông tuyến và đường tiếp cận thi công xây dựng các công trình cầu, hầm chui, cống trên tuyến. Đồng thời, đề nghị nhà thầu huy động nhân lực, thiết bị và tổ chức thi công xây dựng công trình bảo đảm tiến độ theo kế hoạch.

Hiện nay, tiến độ thi công toàn Dự án đạt khoảng 35% khối lượng. Cụ thể, hạng mục đào đắp nền đường được 38,53/42,55km; đang tổ chức thi công và hoàn thiện 10/11 cầu, 23/28 hầm chui dân sinh, 131/191 cống ngang, 4/4 vị trí tường chắn, gia cố mái ta luy và xây hoàn trả mương thủy lợi…

Để đẩy nhanh tiến độ thực hiện Dự án, huyện Đại Từ và TP. Phổ Yên đang chỉ đạo các phòng, ban chuyên môn và các xã, phường có tuyến đường đi qua tiếp tục giải quyết những vị trí còn vướng mắc về mặt bằng. Sở Tài nguyên và Môi trường đang tổng hợp ý kiến của các sở, ngành, địa phương liên quan để trình UBND tỉnh quyết định sửa đổi, bổ sung một số điều tại Quyết định số 31/QĐ-UBND ngày 22/8/2014 của UBND tỉnh, làm căn cứ triển khai công tác GPMB thực hiện các công trình công cộng để phục vụ triển khai Dự án...