Đồng Hỷ: Bồi dưỡng nghiệp vụ công tác tín ngưỡng, tôn giáo

Minh Phương 18:04, 09/10/2023

Ngày 9-10, huyện Đồng Hỷ phối hợp với Sở Nội vụ tổ chức lớp bồi dưỡng nghiệp vụ cho 150 cán bộ, công chức làm công tác tín ngưỡng, tôn giáo trên địa bàn.

Trong thời gian 3 ngày (từ 9 đến 11-10), học viên được truyền đạt các chuyên đề: Lý luận chung về tín ngưỡng, tôn giáo; tư tưởng Hồ Chí Minh, quan điểm, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về tín ngưỡng tôn giáo; công tác quản lý nhà nước đối với các hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo; đảm bảo an ninh, trật tự, an toàn xã hội vùng đồng bào theo đạo; đấu tranh, ngăn chặn hoạt động lợi dụng tín ngưỡng, tôn giáo; quản lý nhà nước đối với đất đai sử dụng cho mục đích tín ngưỡng, tôn giáo; quản lý nhà nước đối với xây dựng công trình sử dụng cho mục đích tín ngưỡng, tôn giáo…

Tại lớp tập huấn, các học viên còn được chia sẻ, trao đổi, thảo luận với báo cáo viên về những vấn đề phát sinh trong thực tiễn...

Huyện Đồng Hỷ hiện có 3 cơ sở tôn giáo đang sinh hoạt ổn định với trên 2.900 tín đồ, trong đó có 1 cơ sở Phật giáo, 2 cơ sở Công giáo. Ngoài ra, trên địa bàn có 3 điểm nhóm sinh hoạt của Công giáo, 3 Hội thánh và 5 điểm nhóm sinh hoạt của đạo Tin lành.

Những năm qua, các hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo trên địa bàn huyện diễn ra cơ bản ổn định, tuân thủ tốt các quy định của pháp luật, góp phần đáp ứng nhu cầu tín ngưỡng, đời sống tinh thần của một bộ phận nhân dân…