Nắm bắt dư luận xã hội dịp cuối năm

Dương Văn 18:10, 30/11/2023

Chiều 30-11, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị cộng tác viên dư luận xã hội thường kỳ tháng 11. 

Tại Hội nghị, các cộng tác viên dư luận xã hội cấp tỉnh, cộng tác viên đơn tuyến nghe tổng hợp dư luận xã hội trên địa bàn tỉnh từ trung tuần tháng 10 đến nay. Đồng thời, các cộng tác viên dư luận xã hội cũng phản ánh nhiều vấn đề quốc tế, trong nước, trong tỉnh thu hút sự quan tâm của cán bộ, đảng viên, nhân dân và các thông tin liên quan đến tình hình chính trị, kinh tế, văn hóa, an ninh - quốc phòng trong tỉnh, trong nước, quốc tế khác.

Lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã giải đáp, làm rõ một số nội dung, vấn đề các cộng tác viên dư luận xã hội phản ánh; định hướng những vấn đề, nội dung mạng lưới cộng tác viên dư luận xã hội cần quan tâm nắm bắt trong tháng 12 và dịp cuối năm. Trong đó, lưu ý việc thực hiện tốt 2 chiều thông tin, gồm: Nắm bắt, phản ánh kịp thời công tác quán triệt nội dung Hội nghị Trung ương 8 và Kỳ họp thứ 6 của Quốc hội; các vấn đề tồn tại, bức xúc nảy sinh trên địa bàn; những tập thể, cá nhân điển hình trong các phong trào thi đua; chuẩn bị Tết Nguyên đán năm 2024; vấn đề mới, cách làm mới...